En klar oppfordring til alle som bryr seg om gode flyforbindelser til regionen vår. Det nye initiativet, Connect Haugesund & Haugalandet, i regi av Lufthavndrift AS skal bidra til en sterk og levende flyplass for fremtiden. Initiativet får støtte fra ulikt hold og nå ønsker de flere samarbeidspartnere med på laget.

Kommersiell leder i Lufthavndrift AS, Pål Visnes, håper på en en ny “take-off” igjen.

Turbulent tid for lufthavnen

Som for resten av luftfarten er situasjonen ved Haugesund lufthavn Karmøy kritisk. Kontrasten har vært stor, fra å ha en positiv utvikling og god drift i 2019 til et nedstengt Norge med lite trafikk i 2020. Tiden har vært turbulent og situasjonen vanskelig å navigere i ettersom nye runder med restriksjoner og innreiseforbund er blitt innført. Dette har ført til nedgang i passasjertall og flybevegelser.

–  Det er som å rykke tilbake til start, sa kommersiell leder for lufthavndrift AS, Pål Visnes, da han presenterte status for Regionrådet på Haugalandet forrige uke.

Visnes kunne fortelle at de i dag kun ligger på 20 % av det passasjer- og inntektsgrunnlaget de skulle ha hatt. Omgivelsene endrer seg stadig og selv for en av Norges mest kostnadseffektive lufthavner er driften nå krevende. Støtte og forutsigbarhet er derfor viktig.

Støtte til drift, men ikke utvikling

Haugesund Lufthavn fikk i starten av året tildelt 18,5 millioner kroner fra myndighetene i støtte frem til april. Denne uken kunne vi lese at støtten forlenges med ytterligere to måneder og 12 millioner kroner. Flyplassen får dermed 30,5 millioner første halvår, noe som gir dem noe mer pusterom og forutsigbarhet frem til juni.

Støtten som Haugesund Lufthavn har fått av myndighetene er kun til drift. Lufthavndrift ønsker nå å se på hvordan man lokalt kan samordne krefter for å etablere et økonomisk grunnlag fremover.

I 2019 var det 623.130 passasjerer som passerte flyplassen. I pandemi-året 2020 så har det vært en tilbakegang på -62% totalt, med et tap på 78% av den internasjonale trafikken.

– Vi er avhengig av å øke trafikk og passasjervolum på Haugesund lufthavn så raskt som mulig. Ingenting kommer av seg selv. Vi må posisjonere oss, støtte opp om og styrke ruteutviklingstilbudet, sier Visnes.

En god og operasjonell flyplass har stor betydning for regionens utvikling og næringsliv.

Sammen om bedre flyforbindelser

Med støtte fra ulike representanter fra næringsliv, organisasjonsliv, kultur og det offentlige har Lufthavndrift AS etablert initiativet Connect Haugesund & Haugalandet – en felles kommunikasjonsplattform med mål om samarbeid rundt flyplassen.

– Vi ønsker å invitere inn andre i dette arbeidet og vi er avhengige av et spleiselag. I disse tider arbeider vi med forskjellige samarbeidspakker, sier Visnes og viser til informasjon på de nye nettsidene.

Navnet på det nye samarbeidsprosjektet er ikke tilfeldig. Det handler om å forbinde regionen med resten av verden og dermed styrke regionens konkurransekraft og videre utvikling.

–  Vi håper jo på en ny “take-off” igjen, sier Visnes.

Avgjørende for regionens utvikling og næringsliv

En god og operasjonell flyplass har stor betydning for næringslivet. Dette bekreftes gjennom undersøkelser gjort av Næringsforeningen på Haugalandet, der over 60 % av bedriftene svarte at flyplassen er kritisk eller svært viktig for deres virksomhet.

– Når vi vet hvor stor betydning flyplassen har for regionen er det viktig for oss å tilby et relevant flytilbud for næringsliv og private på Haugalandet, sier Visnes.

Haugesund Lufthavn Karmøy er en del i å skape Vestlandets nye knutepunkt. Nye direktelinjer vil forbedre tilgangen til markeder som er avgjørende for Haugalandets næringsliv, fremme den voksende turistindustrien og tiltrekke kapital, kultur og kunnskap til regionen. Målet for 2021 er å etablere en ny internasjonal direktelinje til en Europeisk hub, samt å gjenskape ruter som var planlagt eller igangsatt før Corona-krisen.

Regionrådet for Haugalandet har situasjonen rundt flyplassen jevnlig på agendaen og Haugaland Vekst er med i en arbeidsgruppe som drøfter behov og muligheter for flyplassen sammen med representanter fra kommuner, næringsliv og lufthavnen.

– Det å arbeide for at vi får en sterk og levende flyplass på Haugalandet er en av de viktigste regionale sakene vi jobber med og vi oppfordrer flere til å se på mulighetene for å bidra, sier adm.dir i Haugaland Vekst, K.Tormod Karlsen.

Les mer om hvordan du kan bidra her!