Gunn Evy Auestad og Ingvild Haugen går begge fra Haugaland Kraft til Haugaland Vekst

Haugaland Vekst har ansatt bærekraftsleder Ingvild Haugen og kommunikasjonsrådgiver Gunn Evy Auestad som nye mulighetsutviklere.

Veikartet for Haugalandet har en tiltaksplan for 2023 med grønt industriløft på topp. Regjeringen har pekt ut sju områder for dette, og Haugalandet treffer på så godt som alle. 

– Et hovedmål er å skape bærekraftig vekst i verdiskaping og antall arbeidsplasser. De to siste tingene kan vi måle, men bærekraftsdelen er utfordrende. Derfor er vi veldig glade for å få Ingvild Haugen inn i Haugaland Vekst. Hun kan hjelpe oss med å kombinere grønn vekst, industri og bærekraft og bidra til at regionen forhåpentligvis kan bli en magnet på viktig arbeidskraft i årene som kommer, sier daglig leder i Haugaland Vekst, Inger Kallevik Haavik.

Viktig bærekraftskompetanse

Haugen kommer fra stillingen som bærekraftsleder i Haugaland Kraft, og har også hatt lederansvar i EAT, vært forskningsassistent i Telemarksforskning og FN-praktikant i Roma.

Ingvild Haugen blir ny mulighetsuvikler i Haugaland Vekst fra september

– Det skal bli kjempespennende å være med på å utvikle regionen vår. Jeg brenner jo for bærekraftsbiten, og det skal bli veldig givende å få koble sammen ulike krefter og konkretisere bærekraftsarbeidet. Vi må definere hva bærekraftsarbeidet skal bestå i, finne indikatorer vi kan måle på, selv om det er komplekst og ikke alltid mulig å sette to streker under. Men nå kommer direktiver fra EU med nye rapporteringsstandarder, og det vil gjøre det enklere. Så er det viktig at de reflekterer virkeligheten på en god måte, sier Haugen.

Styrker seg på kommunikasjon

I tillegg trenger Haugaland Vekst å styrke seg på kommunikasjon, mener Kallevik Haavik.

– Både fordi vi trenger å bli enda flinkere til å få ut informasjon til eierne våre, for at de skal ha best mulig beslutningsgrunnlag i regionale saker, men også fordi vi skal selge og profilere regionen vår. Det vil bli et veldig viktig arbeid, og da er det utrolig fint å ha en så erfaren kommunikatør som Gunn Evy med på laget.

Gunn Evy Auestad blir ny mulighetsuvikler i Haugaland Vekst fra september

Gunn Evy Auestad kommer fra stillingen som kommunikasjonsrådgiver hos Haugaland Kraft, og har i tillegg blant annet arbeidet med kommunikasjon hos NMBU og som journalist i NRK.

– Stillingsutlysningen traff meg veldig, og det er en veldig spennende og fremtidsrettet jobb der kommunikasjon bli viktig. Nå kommer jeg fra fornybar-bransjen og det å få jobbe kommunikativt rundt grønt industriløft skal bli veldig spennende, både inn mot ulike deler av næringslivet og det offentlige, sier Auestad.

– Jeg ser først og fremst frem til å få bli kjent med veldig kompetente folk, både de som jobber i Haugaland Vekst, og samarbeidspartnere rundt omkring i regionen. Så blir det gøy å få sette meg inn i de ulike arbeidsoppgavene og være med som mulighetsutvikler og få komme i gang med arbeidet med en god kommunikasjonsstrategi, sier Auestad.

Generasjonsskifte gir drømmelag

Haugaland Vekst står på mange måter midt i et generasjonsskifte. De to nye mulighetsutviklerne tiltrer begge i september, mens Sigmund Lier overtar som ny leder i november. Selskapet vil da telle sju ansatte, og bare to av disse, Ronny Sætre og Rita Leinan, vil da ha jobbet i det interkommunale selskapet i mer enn to år. Karianne Ellefsen og Tora Eide startet i mai i fjor.

– Når alle er på plass til høsten får vi et skikkelig drømmelag her. Da håper jeg Haugaland Vekst kan være en svært god ressurs for de ti eierkommunene våre i arbeidet med regional næringsutvikling, sier Kallevik Haavik.