Edda Wind bestiller to “Commissioning Service Operation Vessels” (CSOV) i tillegg til de fire skipene selskapet allerede har under konstruksjon. Alle fartøyene er spesialdesignet for serviceoperasjoner for konstruksjon og drift av offshore vindturbiner. Alle de seks fartøyene forberedes for installasjon av nullutslippsteknologi. Som følge av selskapets vekst, er det besluttet å starte en prosess med å notere Edda Wind på Euronext Growth.


Edda Wind har solid erfaring og har operert i havvind-segmentet siden 2015. Selskapet vil ha en flåte på åtte fartøy, inkludert de to siste nybyggene, hvorav fire har langsiktige kontrakter med nøkkelklienter som Ørsted, Vestas og Ocean Breeze. Edda Wind har opsjoner med verftet om å bygge flere skip.

– Bestillingen av ytterligere to spesialbygde CSOVer vil styrke Edda Winds ledende posisjon innen havvind. Det forventes enorm vekst i offshore vindmarkedet de neste tiårene, og Edda Wind har til hensikt å være en verdensledende leverandør i dette segmentet, sier Kenneth
Walland, administrerende direktør i Edda Wind i en pressemelding.

Basert på forventet vekst av selskapet, har styret besluttet å invitere investorer til å delta i utviklingen av Edda Wind og starte en prosess med å notere selskapet på Euronext Growth. De to eierne, Østensjø og Wilhelmsen, erkjenner begge Edda Winds store potensiale.

– Vi mener det er riktig tidspunkt å starte en prosess med notering av Edda Wind, sier Håvard Framnes, styreleder i Edda Wind.

I løpet av det neste tiåret vil verdens behov for fornybar energi, herunder havvind, se eksponentiell vekst. Med våre ambisjoner vil denne reisen kreve betydelige investeringer for å utnytte markedsmulighetene vi ser foran oss.

– Vi gleder oss over nyheten og spennende satsing. Dette er med på å befeste regionens rolle som nasjonal havind-hub, sier adm.dir i Haugaland Vekst Tormod Karlsen