Én region – ett ansikt, eller flere?

Ansvarlig redaktør i Haugesunds avis, Einar Tho, oppsummerte hva som har vært de største regionale sakene i året som har gått, og hvorvidt disse har virket samlende eller splittende på regionens fellesskapsfølelse.

– Kanskje vi skal bruke litt mindre krefter på å gå i takt når vi egentlig ikke vil det, åpnet Tho med og henviste til arbeidet om kommunesammenslåing.

Lokalvalg og kommunesammenslåing 
Første punkt på Thos analyseliste var det nye politiske skiftet. Mange nye mennesker skal lære å kjenne hverandre og ikke minst stole på hverandre, og ifølge Tho har representerer skiftet en dreining mot en mer splittet region enn tidligere, på kort sikt.

Om kommunesammenslåingsdebatten var dommen knallhard.

– Det er jobbet beinhardt og det er brukt mye tid og krefter på denne saken. Interessene har vært sprikende fra første stund, og vi virker lengre fra hverandre nå enn vi har vært noen gang. Intensjoner har vært diskutert og mistenkeliggjort, man har vært redd for å bruke feil begreper i fare for å støte og så videre. Ingenting er nok ødelagt for alltid, men den sjansen de blåstyrte kommunene hadde om dialog før valget ble misbrukt, sa Tho.

Flyplass og samferdsel 
I motsatt ende av skalaen finner vi saken om flyplass. Hele regionen synes enige om at flyplasstilbudet er elementært for vårt liv på Haugalandet.

– Avinors krangling om den eksisterende avtalen har vært svært uheldig. Det er fare for at det har gått prestisje i saken og jeg frykter at det kan finnes en byråkratisk agenda som er litt annerledes enn den vi ser offentlig. Her har regionen gått i takt og Haugaland Vekst har jobbet godt i denne saken. Nå er det viktig at vi følger opp, også vi i mediene. Er det noe som sikrer attraktivitet i regionen vår, så er det flyplass.

Også samferdselssakene som E39, E134 og Rogfast ble trukket fram som saker som har virket samlende på regionen, sett bort fra noe svak «summing».

Ingen bindende signaler
Når det gjelder fengsel, etterlyste Tho fremdrift og tydelige signaler.

– Det er ikke utenkelig at Haugesund fengsel er truet av Rogfast og at utbyggingen heller går til Stavanger, sier Tho.

Ikke akkurat taktens år..
– Alt i alt tenker jeg at 2015 ikke vil stå som det året hvor Haugalandet gikk i takt. Det er ikke så farlig, men det er synd at vi har brukt så lang tid på å forsøke å få det til. Dette er lite produktivt arbeid i all den tid vi har ulike interesser. Vi skal ikke jobbe mot hverandre, men noen ganger må de som vet hvor de skal gå foran. Det er flott å gå i takt, men i ulendt terreng er det bedre å gå rolig etter hverandre, avsluttet Einar Tho.