Gjennom Nyskapingsuka fokuseres det på innovasjon og entreprenørskap i hele regionen vår 20. – 24. september.

Hver høst setter Nyskapingsuka fokus på innovasjon og entreprenørskap. Vi står midt i store omveltninger om dagen, både som resultat av pandemien, og som en del av det grønne skiftet. Det er de som er tilpasningsdyktige og som evner å tenke nytt som vil takle omstillingen best.

Haugaland Vekst er initiativtaker til den årlige Nyskapingsuka, og sammen med en rekke regionale aktører som jobber for vekst og nyskaping i regionen vår, er det planlagt inspirerende og lærerike arrangementer fra Sauda og Etne i øst til Haugesund og Karmøy i vest. 

– Nye tider kommer med nye behov for nye løsninger, både i eksisterende og nye virksomheter. Det som var helt rett og godt nok i fjor, kan vise seg å være helt feil neste år. Det er viktig å ta innover oss at stillstand ikke bare er det samme som tilbakegang, men at det i verste fall kan bli synonymt med undergang. Det er viktig å henge med i utviklingen, for å overleve. Målet med Nyskapingsuka er å styrke og fremme innovasjon og vekst, samt å skape møteplasser for entreprenører, investorer, bedrifter, studenter og det offentlige, hvor en kan utveksle kunnskap, dele nyskapende idéer og knytte kontakter, forteller prosjektleder Vidar Vorraa i Haugaland Vekst.

Nyskapingsuka går av stabelen 20. – 24. september, og her er litt om programmet:

Startup Weekend HaugesundPÅMELDING
Gründerloftet, fredag 17. september kl. 17.00 – søndag 19. september kl. 21.00.

HVL Skape og Grunderloftet lar deg prøve deg som gründer for en helg. Bli med og utvikle et produkt eller tjeneste fra idé til en fullstendig forretning i løpet av 54 timer. Opplev hva en klarer å få til når en jobber fokusert sammen med andre. Målet med helgen er å ha det gøy og lære om entreprenørskap. Arrangementet er åpent for alle og holdes på engelsk. Det er ikke nødvendig med forkunnskaper.

Havsatsinger i regionenPÅMELDING
Haugesund Rederiforening, Møllerveien 6, Haugesund, mandag 20. september kl. 08.15 – 12.45

Haugaland Vekst, NORCE og Flow inviterer til treff om havsatstingene på Haugalandet. Regionrådsleder Arne-Christian Mohn presenterer prosjekter knyttet til autonomi og skipsfart, det blir statusoppdatering for havvind-satsingen med Norwegian Offshore Wind Cluster, forskningsstiftelsenNORCE orienterer om aktuelle forskningsprosjekter for hav og kystmensFlow Maritime forteller hva de har oppnådd ett år etter oppstarten.

Skape Gründer forumPÅMELDING
Festiviteten, mandag 20. september kl. 18.00 – 21.00

SKAPE Rogaland inviterer som vanlig til Skape Gründer Forum, en møteplass der gründere og de gode hjelpere møtes. Her får du faglig påfyll, mulighet til å mingle med andre etablerere, få inspirasjon og knytte kontakter med andre som også har startet og driver egen bedrift!

Fremtidens bærekraftige logistikk- og mobilitetsløsninger i Haugesund sentrum – Påmelding: oddbjorn@flowit.no
Bystyresalen, Haugesund rådhus tirsdag 21. september kl. 08.30 – 11.00.

Haugesund Kommune, Norce og Flowit inviterer til nettverksmøte for alle involverte ressurser knyttet til logistikk i sentrum. For å utvikle mer bærekraftige løsninger for tilkomst og logistikk må det legges til rette for utvikling av både infrastruktur og nye klimasmarte løsninger. Nye klimasmarte logistikkløsninger vil kreve samarbeid og samskaping om løsninger som dekker mange ulike aktørers behov og aktivitet. Det blir presentasjon av kommunens planer og strategier for fremtidens transport og mobilitetsløsninger i Haugesund sentrum, man ser på erfaringer og eksempler fra andre mellomstore byer når det kommer til bærekraftige mobilitets- og transportløsninger. VRI Rogaland vil også presentere ulike offentlige regionale og nasjonale virkemidler.

Produktutvikling og reiseliv – utfordringer og muligheterPÅMELDING
Digitalt seminar, tirsdag 21. september kl. 12.00 – 13.15

Destinasjon Haugesund og Haugalandet ser nærmere på hvilke utfordringer reiselivsnæringen møter på når det kommer til produktutvikling av naturen? Og hvilke muligheter har vi i vår region? Det blir eksempler og erfaringer fra Raw Ocean Lodge og Åkrafjorden Nature B&B.

Bærekraft – lønnsomme muligheterPÅMELDING
Lille Maritim, Haugesund, onsdag 22. september 08.30 – 12.00

Rogaland Ressurssenter setter fokus på lønnsomhet ved bærekraft. Er din virksomhet klar for å gripe de lønnsomme mulighetene det grønne skiftet medbringer? Er dere godt i gang med å integrere bærekraft i bedriften, eller trenger dere forslag til hvordan dere kan starte på en enkel måte? I løpet av denne formiddagen belyses noen av mulighetene og hvordan din virksomhet kan rigge seg for å forene bærekraft og lønnsomhet.


Sirkulær økonomi, fra avfall til ressursPÅMELDING
Digitalt, onsdag 22. september 13.00 – 14.30

HIM setter fokus på sirkulærøknomi og mulighetene og begrensningene ved biogass-produksjon. Det blir innlegg fra Biovind i Vindafjord, Lyse for biogass og Rogaland biogassnettverk.


Kommersielle muligheter for filmbransjenPÅMELDING
Lille Maritim, Haugesund, onsdag 2. september kl. 14.00-17.00

Filmrederiet og Rogaland Ressurssenter inviterer til et nettverksmøte for aktører i filmbransjen i regionen. Formålet er å orientere om aktuelle aktiviteter, men også å invitere inn flere aktører til samarbeid i nettverket. De har stor tro på at nettverket vil styrke kompetanse, konkurransekraften og vekstpotensiale slik at de ulike selskapene kan ta en større posisjon i hele verdikjeden for film og produksjon.

Saudatunnelen = KrafttunnelenPÅMELDING
Storesalen i Folkets Hus, Sauda, Onsdag 22. september kl. 18.00

Sauda KF setter fokus på Saudatunnelen, og hvordan den kan sikre fremtidens kraftforsyning på Haugalandet – i tillegg til å bedre forholdene for biltrafikken.

Havvind – Bli kjent med regelverket!PÅMELDING
Salongen på Scandic Maritim, Torsdag 23. september – 08.00 – 11.00

Næringsforeningen Haugalandet inviterer til «Utvidet PLUSS Frokost» under Nyskapingsuka, og retter vi blikket mot avtaleverk, skatt og avgift tilknyttet havvindproduksjon i Norge og i utlandet. Industrigigantene står i kø for å pøse inn milliarder i norsk havvind. Sørg for at din bedrift er klar! Kurset tar for seg sentrale og relevante problemstillinger gjennom en casebasert tilnærming, og fokuserer på regelverk og utfordringer knyttet til skatt og avgift i ulike faser for flytende og bunnfaste prosjekter, for både byggherre og operatører, hvor deler av kontraktene oppfylles/leveres fra utlandet. 

Norsk teknologi i internasjonal ferdighetstesting og krisehåndteringPÅMELDING
Bleikmyrvegen 42 i Veavågen, torsdag 23. september kl. 11.30 – 16.00

Gründerselskapene RAYVN og Enovate byr på gründerhistorier om vekst, kapitalinnhenting og posisjonering i globale markeder. Selskapene ønsker utviklingsorienterte virksomheter velkommen til en ettermiddag der de deler sine gründerhistorier og erfaringer. Innovasjon Norge kommer også for å snakke om etablererkapital til globale vekstmuligheter.

Små bedrifter – store verdiarPÅMELDING
Fugl Fønix Hotel i Etne, torsdag 23. september 19.00 – 21.00

Fikse Næringsutvikling og Medvind24 Næringshage har invitert lokale bedrifter til å fortelle om omstilling og «grønne grep» i sine virksomheter. I etterkant blir det debatt og erfaringsutveksling.

Karbonfangst for dummiesPÅMELDING
Digitalt på Zoom, fredag 24. september 08.30 – 09.30

Rogaland Ressurssenter spør hvorfor vi trenger fangst, transport og lagring av CO2? Og hva med å bruke CO2’en til noe? Torleif Madsen, styremedlem i PF Norsk forening for CO2-håndtering, presenterer karbonfangst i et helikopterperspektiv, og gir en enkel oversikt over hvilke teknologier som er og vil bli tilgjengelig for å gjøre en forskjell.

TekBrunchPÅMELDING
LEAP, Oasen Storsenter 3.etg, fredag 24. september kl. 10.00 – 12.00.

Uten risikokapital klarer vi ikke å skape nye vekstbedrifter. Validé Haugesundregionen rigger innovative bedrifter for investering og vekst, og tema for dagens TekBrunch er nettopp kapital. De inviterer potensielle investorer, ambisiøse gründere og SMB’er i endringsmodus til å delta på dette nettverksmøte og få påfyll av inspirerende foredragsholdere.

Finansiering for næringsutvikling i RogalandPÅMELDING
Storsalen, Gamle Slaktehuset, fredag 24. september kl. 12.30 – 14.30

Næringsseksjonen i Rogaland fylkeskommune inviterer til seminar om tilskuddsordninger for næringsutvikling som forvaltes av fylket. Ordninger som presenteres er Bedriftsintern opplæring (BIO-ordningen), VRI – Virkemidler for regional innovasjon, Regionalt Forskningsfond Rogaland (RFF), Ulla Førrefondet og EU-finansiering / Horisont Europa. To bedrifter som har mottatt støtte fra fylket tidligere, vil delta med innlegg om deres erfaringer med å søke om fylkeskommunale midler.

Offisiell åpning av HKV/StaalehusetPÅMELDING
Staalehuset på Hasseløy, fredag 24. september kl. 16.00 – 20.00

Haugaland KunstVerk (HKV) har nå flyttet inn i Staalehuset på Hasseløy. Kollektivet består av billedkunstnere, illustratører, musikere, fotografer, samt samfunnsutviklere som arbeider innenfor intensjonen med FNs bærekraftsmål. Som deltaker i Nyskapingsuka 2021 vil de presentere fellesskapet på huset, og den store satsingen de nå gjør for å tilrettelegge for det frie kunstfeltet på Haugalandet. Under åpningen møter du et kreativt fellesskap med åpne atelierer og andre former for presentasjon av kunst, musikk, litteratur og andre spennende prosjekter. 

Nyskapingsfrokost
Digitalt fra HVL, onsdag 22., torsdag 23. og fredag 24. september kl. 08.15-09.00 (fredag er på campus)

Høgskulen på Vestlandet inviterer til Nyskapingsfrokost tre morgener, der temaene er velferdsteknologi, kunstig intelligens og samarbeid med høgskolen.

LES MER om de ulike arrangementene på www.nyskapingsuka.no