På mandag 13.2 var vi i møte med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen for å få til en overgangsordning for den såkalte LUB-avtalen mellom det lokale Lufthavnutbygging AS og Avinor, som går ut våren 2018. Det er svært viktig at en får forutsigbarhet i arbeidet med ruteutvikling og nye destinasjoner for Haugesund lufthavn, og i pressemeldingen fra Samferdselsdepartementet idag, kommer det positive svaret om at en overgangsordning vil komme på plass. Dette er vi svært fornøyd med!

Pressmeldingen fra Samferdselsdepartementet lyder:

Haugesund lufthamn får overgangsordning for å sikre kontinuitet i ruteutviklingsarbeidet

– Haugesund lufthamn er viktig for regionen, og regjeringen vil bidra til at den kan videreutvikle seg. Vi gjør derfor en rekke grep som imøtekommer lokale ønsker om å teste ut en annen driftsmodell, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

– Det har over tid vært lokale ønsker om at Haugesund lufthamn skal kunne driftes utanfor Avinormodellen. Før jul i fjor blei det derfor bestemt at drifta av Haugesund lufthamn skulle ut på anbod, som eit pilotprosjekt. Prosessen er no i gang, men innebærer omfattende arbeider som kan ta noe tid. Samferdselsdepartementet vil derfor også gi Avinor i oppdrag å etablere ei overgangsordning for å sikre kontinuitet i ruteutviklingsarbeidet fram til arbeidet med anbodskonkurransen er fullført, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Avinor har i dag ansvaret for drifta av Haugesund lufthamn, medan det er lokale aktørar som gjer arbeidet med ruteutvikling.

Etter at man lokalt har jobba lenge med å få på plass eit pilotprosjekt med hensyn til drifta på lufthamna, arbeider no Samferdselsdepartementet med å setje heile drifta ut på anbod, i form av ein tenestekonsesjon. Avinor skal framleis eige lufthamna.

Dagens avtale om ruteutvikling mellom Avinor og Lufthavnutbygging AS går ut 1. mai 2018. Samferdselsdepartementet vil gi Avinor i oppdrag å etablere ei overgangsordning for å sikre kontinuitet i ruteutviklingsarbeidet frå denne datoen, og fram til arbeidet med å setje lufthamndrifta ut på anbod er fullført. Dette vil bidra til forutsigbarhet for rutesatsingane på Haugesund lufthamn.

Overgangsordninga skal etablerast så raskt som mogleg, og før 1. mai 2017.

 

På bildet er fra venstre: Caroline M.W Stensland, Ketil Solvik-Olsen, Sveinung Stensland, K.Tormod Karlsen.