For å sikre best mulig utvikling og vekst, arbeider Haugaland Vekst med et veikart for regionen. Agendakonferansen bidro med mange gode og viktige innspill til veien videre.

Veikartet skal fortelle regionen hva vi de neste fire årene må jobbe med for å få økt verdiskaping, flere arbeidsplasser, øke attraktiviteten og sørge for videre utvikling.

– Utgangspunktet vårt er innspill og analyser. Innspill som det vi nå har fått mange av under Agendakonferansen, fylkets nærings- og innovasjonsstrategi, og funnene fra Telemarksforsknings regionsanalyse og Menons verdiskapningsanalyse. På bakgrunn av dette skal vi utarbeide strategier og tiltak – «hvor står vi, hvor vil vi, og hva skal til?», , forteller Inger Kallevik Håvik, nestleder i Haugaland Vekst.

– Viktige satsningsområder vil være det det offentlige kan gjøre noe med for næringslivet. Hvordan kan vi øke kompetansen i regionen, hvilke økonomiske virkemidler har vi, hvordan kan vi oppnå nødvendig infrastruktur, sørge for næringsaktive kommuner og godt samarbeid.

Handlingsplan

På bakgrunn av dette veikartet skal Haugaland Vekst utarbeide en handlingsplan.

– Bærekraft og klima er viktig i dagens samfunn, og det er noe handlingsplanen må ta hensyn til. Sirkulærøknomi blir sentralt, og det kan helt konkret handle om å bruke spillvannet fra prosessindustrien, som vi jo har mye av i regionen vår. Vi kan se på mulighetene som er i havet; med offshore oppdrett, offshore vind og også landbasert oppdrett. Da må vi ha riktig kompetanse. Vi må se på hva vi konkret ha behov for, og hvordan vi kan få de som har riktig kompetanse til å flytte til regionen vår, sier Håvik. 

Med all industrien i regionen, er vi konjunkturavhengige.

– Det vil være hensiktsmessig å se på muligheten for flere statlige arbeidsplasser. Vi må ha gode veier inn og ut, ha en god havn, gode flyruter og et godt utbygget fibernett. I tillegg må det være attraktivt å bo i regionen, vi må skape gode oppvekstvilkår, gode skoler, men også et godt fritids- og kulturtilbud. 

Tar med innspillene fra Agendakonferansen

– Agendakonferansen har gitt oss mange nyttige innspill fra hele regionen, som vi nå tar med oss i det videre arbeidet for å sikre vekst og utvikling på Haugalandet, sier Håvik.

Se samtalen mellom Haugaland Veksts adm. dir. K. Tormod Karlsen og nestleder Inger Kallevik Håvik om veikartet for regionen under Agendakonferansen her: