Lanserer verktøy som skal påvirke utviklingen av E134 i vår fordel

I juni 2016 publiserte vi i Haugaland Vekst en faktabank for Haugesund Lufthavn Karmøy. Dette er et digitalt verktøy for å drive politisk lobbyvirksomhet på en ny og innovativ måte, og som i seg selv er en kilde til riktig og nødvendig materiell om historikk, mulige løsninger og konsekvenser. Nå har vi gjort det samme for E134.

Som i flyplassaken, er påvirkning for å få i gang utbedring av E134 en av de viktigste regionale oppgavene til Haugaland Vekst. E134 er en av hovednøklene til en positiv fremtid for næringslivet i Haugesundregionen. Veien over fjellet gjør regionen vår også til en attraktiv plass å bo, jobbe og å besøke.

Se Faktabank for E134

Kommunikasjons- og lobbyarbeid i saker som E134 er store og komplekse prosesser. Målene med å lansere faktabanken er å kommunisere regionens sak og å gi politikerne et beslutningsgrunnlag og en kilde å referere til i deres arbeid for å føre saken videre, samt å gi journalister og andre interessenter en bedre oversikt over sakens nyanser.

– Effektivt mot beslutningstakere

Daglig leder i Haukelivegen AS, Børge Skårdal, er en av mange aktører som nå er glade for at faktabanken er på plass og som kommer til på bruke den for det den er verdt.

– Kan du fortelle litt om nytteverdien faktabanken om E134 har for arbeidet til dere i Haukelivegen?

Børge Skårdal

Daglig leder i Haukelivegen AS, Børge Skårdal.

– Jeg antar at nytteverdien er svært avhengig av at de opplysningene vi legger inn, er aktuelle og føles relevante for målgruppen. Så må vi selv være flinke med å henvise til faktabanken. Det er vanskelig å vite på forhånd hvor stor nytteverdi dette vil ha, men når vi har satt i gang dette arbeidet, betyr det at vi har tro på tiltaket. Om bare noen få beslutningstakere synes dette er nyttig har faktabanken oppfylt sin misjon. Faktabanken skal være til hjelp for de som vil hjelpe oss, dvs. som har samme målsetting om å utvikle E134.

– Hvor innovativ vil du si en slik faktabank er som lobbyingverktøy?

– Det innovative i denne tilnærmingen ligger i å tilby konsentrerte fakta og informasjon i ei enkel form, men likevel med høye krav til nøyaktighet og fullstendighet. Dette stiller strenge krav til «redaktøren» av faktabanken om etterrettelighet. Godt tilrettelagt og konsentrert informasjon er effektivt mot beslutningstakere. Så er det i tillegg ofte nødvendig å kunne henvise til utredninger og dokumenter med ei breiere drøfting. Da må også disse dokumentene ligge i faktabanken.

For alle digitale platformer

Faktabanken for E134 skal være en brukervennlig database for informasjon der innholdet presenteres på en strukturert og pedagogisk måte, og som tar hensyn til skiftende behov underveis i prosessen. Faktabanken er et levende, brukervennlig og digitalt verktøy med en enkel og effektiv design, som oppdateres kontinuerlig og som er lett tilgjengelig på desktop, mobil og tablett.

Redaktør og koordinator for faktabanken om E134 er Asbjørn Moe, daglig leder i Fikse Næringsutvikling, mens iDrift Web står bak faktabankenes nettsider og designbyrået Garp for grafikkdesign.

Nominert til Gullsild

Fredag 10. februar arrangeres Gullsild – årets høydepunkt for design- og reklamebransjen på Haugalandet, hvor man kårer regionens beste produksjoner innen markedsføring og visuell kommunikasjon for reklameåret 2016. Faktabanken for Haugesund Lufthavn Karmøy er da et av de nominerte bidragene i kategorien «Beste App for mobil og nettbrett».