Mandag 2.november var 17 lokale bedrifter og kommuner klar til å ta i mot 213 påmeldte deltakere til Digital Bedriftsdate i regi av Haugaland Vekst. Bedrifter og kommuner var fordelt rundt i de ulike etasjene i Deco-bygget i Haugesund og fikk i løpet av kvelden møte studenter og arbeidssøkere digitalt gjennom fire møter på sju minutter.

Arrangementet startet med en live-sending i studio hos Appex på deco-bygget med en fellessesjon ledet av Silje Rødeseike i Haugaland Vekst. Hensikten med panelet var å gi deltakerne et bedre innblikk i arbeidsmarkedet, noen utvalgte virksomheter og spennende prosjekter det jobbes med på Haugalandet.

Haugesundregionen har overrasket mange med sitt differensierte næringsliv og spennende virksomheter. Når vi kobler disse sammen med fremtidens kloke hoder og hender så har vi sett at mye fantastisk kan skje, sa leder for omdømmearbeidet Jannicke Kvarven da hun ønsket velkommen.

Se hele live-sendingen fra Digital Bedriftsdate her!

En god region å søke arbeid i

Leder for Nav Marked i Nord-Rogaland, Elisabeth Lie Nilsen, kunne fortelle om lavere ledighet og at situasjonen i arbeidsmarkedet har forbedret seg på tross av innvirkningen koronautbruddet har hatt.

Dette betyr at vi har en ganske bra region å søke arbeid i, og vi har også bra med utlyste stillinger, sier NAV-lederen.

På spørsmålet om kompetansebehov blant bedriftene nå og fremover trakk Nilsen frem de næringene som sysselsetter flest personer i regionen. Av de la hun vekt på helsesektoren, industri og bygg- og anlegg. Spesielt innenfor industri og blant underleverandører er det mye spennende som skjer som vil kreve ulik type ingeniørutdanning. Teknologer og IT-kompetanse både i privat og offentlig sektor er også etterspurt.

Kraftbransjen står ovenfor en revolusjon på digitalisering

Haugaland Kraft er en av de store bedriftene i regionen med om lag 460 ansatte. Konsernet har en stor bredde i det de holder på med innenfor produksjon, telekommunikasjon, fiber, nett og energisalg.

Vi er nødt til å bruke ny teknologi og digitalisere på disse områdene for å løfte og lage tilhørende tjenester. Dette gjør vi blant annet på energiområdet med solceller og el-bil lading. Vi satser også tungt på smarte hjem og samfunn og IoT, sier Stein Inge Morisbak som er direktør for utvikling og ny teknologi i Haugaland Kraft.

Utsira som living lab

Morisbak viste også til spennende prosjekter på øya Utsira. Haugaland Kraft etablerer blant annet et testsenter der hvor bedrifter fra ulike bransjer har mulighet til å teste ut sin teknologi.

Utsira er på mange måter et levende laboratorium og innbyggerne der er med på dette. Det er som en sandkasse for uttesting av ny teknologi og smart strømstyring hvor vi kan styre strøm ved hjelp av fornybar vindmøller, solceller og batteri, sier Morisbak.

En attraktiv region

Både Nilsen og Morisbak trakk frem Haugesundregionen som en attraktiv region, og var ganske samstemte på at det er gode forhold for etablering, korte avstander, spennende kulturliv og fremoverlente bedrifter her.

Jeg er jo innflytter selv og det som slår meg er at jeg blir utrolig imponert over alt som rører seg her, hvor langt fremme denne regionen og næringslivet er. Vi har også et rikt kulturliv og jeg går mye mer på konserter nå enn det jeg gjorde i Oslo, avslutter Morisbak.

Les også: Om Max som etter kort tid fikk jobb (Havis)

Muligheter innenfor helse, industri og maritim sektor

Flere bedrifter bruker i dag sommerjobber som en viktig rekrutteringskanal og det er Anne Grethe Stange, som i dag jobber i Aibel, et godt eksempel på. Hun fikk sommerjobb sammen med 40 andre studenter gjennom prosjektet Sildikon Valley sommeren 2019.

– Det var lærerik og kjekt å få være med på dette. Vi fikk unike prosjekter, hvor vi skulle komme frem til et sluttprodukt i løpet av 6 uker. I tillegg møttes vi studenter en gang i uken til ulike aktiviteter på Haugalandet. Dette gav meg god erfaring og et nytt nettverk, sier Stange.

Deltakelse i Sildikon Valley resulterte i fast jobb for Anne Grethe, som i dag jobber som strukturingeniør hos Aibel hvor hun hovedsakelig 3D-modellerer strukturelementer til et prosjekt innenfor offshore wind kalt Doggerbank.

Det er på mange måter helsevesenet sin solside

Det sier jordmor Åslaug Irene Våga Innbjo om sin arbeidsplass på fødeavdelingen på Haugesund Sykehus. Hun trekker frem Helse Fonna som en god plass å jobbe med mennesker i fokus, mye aktivitet, høy beredskap, selvstendig arbeid og tverrfaglighet opp mot andre yrkesgrupper. I følge Innbjo har også Helse Fonna gode ordninger for videreutdanning.

En fremoverlent norsk maritim næring

Nils Haktor Bua, senioringeniør i Sjøfartsdirektoratet, kunne fortelle om spennende prosjekter og grønne teknologiske løsninger det nå jobbes med innenfor maritim sektor, og hvordan direktoratet som forvaltnings- og myndighetsorgan rigger seg for å holde tritt med denne utviklingen.

Det skjer veldig mye på dette området. For noen uker siden kom det et stort nytt hydrogen-prosjekt kalt hySHIP hvor man ser på logistikkløsninger for hydrogen. På Haugalandet har vi også rederiet Eidesvik som har et prosjekt der en ønsker å bruke ammoniakk på båten Viking Energy, og vi i direktoratet prøver å støtte opp om og følge denne utviklingen så godt vi kan, sier Bua når han blir spurt om å nevne noen konkrete prosjekter.

Etter live-sendingen i studio fikk deltakerne besøke fire lokale bedrifter på digitale stands og etter tilbakemeldingene fra bedriftene er det mye som tyder på at dette var vellykket. Som kommunedirektør i Haugesund Kommune avslutningsvis sa i sendingen: Vi håper det har vært nyttig!

Det er sendt ut en evaluering til alle deltakere i etterkant som Haugaland Vekst tar med seg i det videre arbeidet.

Disse deltok på mandagens digitale bedriftsdate:

 • Aibel
 • Appex
 • Atea
 • Bouvet
 • DeepOcean
 • Gassco
 • Hatteland
 • Haugaland Kraft
 • Haugesund kommune
 • Helse Fonna
 • Høgskolen på Vestlandet
 • Serit iDrift
 • Karmøy kommune
 • Sjøfartsdirektoratet
 • Sveio kommune
 • TaDa