Fredag 1. april, var Haugaland Vekst i Oslo for et siste referansegruppemøte med Samferdselsdepartementet vedrørende aktuelle driftsmodeller og veien videre for Haugesund lufthavn, Karmøy.

I møtet fikk vi presentert et foreløpig rapportutkast som nå skal vurderes internt og gis innspill på fra Samferdselsdepartementet, Avinor og Haugaland Vekst, før den endelig rapporten offentliggjøres av Samferdselsdepartementet i slutten av april.

Det utvidede Flyplassutvalget vil i et møte hos Haugaland Vekst torsdag 21. april drøfte dagens mottatte rapportutkast og stake ut den best mulige kursen for det videre strategiske arbeidet i flyplass-saken.

Flyplassutvalget oppnevnt av Haugaland Vekst regionråd består av følgende:

Jarle Nilsen (Ap) – Leder av Flyplassutvalget og ordfører, Karmøy kommune
Arne-Christian Mohn (Ap) – ordfører, Haugesund kommune
Ole Johan Vierdal (Sp) – ordfører, Vindafjord kommune
Siri Klokkestuen (Ap) – ordfører, Etne kommune
Wictor Juul – rådmann, Sauda kommune
K.Tormod Karlsen – adm.dir, Haugaland Vekst
Caroline M.W Stensland – Seniorrådgiver, Haugaland Vekst
Egil Severeide – adm.dir, Haugesundregionens Næringsforening
Marianne Chesak – leder Arbeiderpartiets fylkestingsgruppe

Et utvidet Flyplassutvalg består også av følgende medlemmer:
Sveinung Stensland (H) – stortingsrepresentant
Hege Haukeland Liadal (Ap) – stortingsrepresentant
Arve Kambe (H) – stortingsrepresentant
Bente Thorsen (Frp) – stortingsrepresentant
Geir Toskedal (Krf) – stortingsrepresentant
Helge Thorheim (Frp) – stortingsrepresentant
Terje Halleland (Frp) – Rogaland fylkeskommune
Martin Laurhammer – Lufthavnutbygging AS (LUB)
Odd Erik Salvesen – daglig leder, Haugesund Travel/GoTo