Haugaland Vekst regionråd har gjennom et forprosjekt om kommunestruktur for 9 av Haugaland Vekst-kommunene, med ordførerne som prosjektstyrings-gruppe, laget en forprosjektrapport som nå er sendt ut til kommunene for videre politisk behandling.

Les mer her:

Sluttrapport forprosjekt kommunestruktur