Framtiden er i Haugesundregionen!

I snart ti år har Haugesundregionen reist fra by til by for å vise studenter og nyutdannede hva vår region rommer av muligheter. Jannicke Kvarven i Haugaland Vekst er den som holder det hele sammen.  – Aldri før har vi hatt så stor pågang fra partnere som ønsker å markedsføre virksomhetene sine, stikk i strid med inntrykket man kan få i media, sier Kvarven.

sendbh3919

Jannicke Kvarven i Haugaland Vekst

-Tvert imot er stemningen blant våre partnere å øke trykket på denne typen aktiviteter i 2016. Det er nettopp under nedgangstider vi må være synlige og sørge for at flere kjenner til arbeids- og næringslivet i Haugesundregionen. Nå er det blant annet flere som både permitteres eller mister jobben, og mange ønsker seg et overblikk over hvilke alternativer som finnes. Ikke alle partnere har stillinger ledig akkurat nå, men hovedhensikten bak dette initiativet er den langsiktige effekten, sier Jannicke Kvarven.

Langsiktighet
Og nettopp langsiktighet er nøkkelordet bak arbeidet. Målet er å etablere Haugesundregionen som et reelt alternativ for studenter, nyutdannede og kandidater med arbeidserfaring som har kompetanse vår region etterspør. Det er ikke like naturlig for alle å se mot Haugesundregionen når man søker etter ledig jobb. Her har vi en større oppgave å synliggjøre arbeidslivet og jobbmulighetene vi tilbyr, sammenlignet med større byer og næringsregioner, ifølge Kvarven.

-Vi vet at vi fortsatt har en lang vei å gå for å vise frem bredden av hva vi faktisk tilbyr i regionen, og det er det som er kjernen i vårt arbeid. Og her er partnerne våre helt unike. De vet at ved å spille naboen god, vil det kanskje dryppe på de selv etter hvert. Kanskje trenger ingeniøren de jobber for å ansette et tilbud til mannen som er tannlege før hun kan flytte? Kanskje vil hun forsikre seg om at det finnes nok konkurrerende virksomheter i samme region til at hun fritt kan bytte arbeidsgiver om hun ikke trives? Å flytte livet sitt er en kompleks avgjørelse, og vi vil vise hvorfor vår region er et svært godt alternativ, sier Kvarven.

Over 30 partnere
Per i dag er antallet partnere i arbeidet Haugesundregionen i overkant av 30. Se oversikt over hvem som er med her.

En av disse er Gassco og Odd Mangor Einarsen. Han har vært med på flere av Haugesundregionens arrangementer, og peker på at denne type markedsføring er en unik mulighet til å få treffe målgruppen ansikt til ansikt. Han viser også til at det er en fin anledning å bli kjent med andre virksomheter i egen region.

-Det er viktig å holde kontakt med jobbkandidater og ellers folk som er nysgjerrige på vår region. Utenbysarrangementene er en type kontakt som er veldig konkret. Det er direkte og umiddelbar kontakt med publikum. Det er videre et viktig supplement til våre andre kommunikasjonskanaler, og en type markedsføring vi har god erfaring med gjennom flere år, sier Einarsen.

-Arrangementene er også en god arena for å gjøre seg kjent med andre virksomheter i vår region. Det er gøy å være med på et prosjekt som gir oppmerksomhet til hele regionen. Vi skulle gjerne hatt med flere virksomheter, og det oppfordres til å melde seg på, legger han til.

Ønsker du å bli med som partner i Haugesundregionen? Ta kontakt med Jannicke Kvarven (kvarven@h-vekst.no)

-Vi ønsker alltid flere med på laget! Vi er rundt 30 store og små bedrifter som deltar på disse arrangementene, og ønsker alltid flere hjertelig velkommen med. Bare slik får vi fram bredden av næringslivet vårt. Dette er en rimelig måte å profilere egen bedrift samt knytte tette bånd med andre lokale virksomheter, sier Jannicke.

 

Bilder fra diverse arrangementer :

sendbh4686 sendbh3887 002