Norwegian Offshore Wind Cluster (NOWC) signerte før helgen en samarbeidsavtale med Wind’OCC, en regional havvindklynge i regionen Occitanie i Sør-Frankrike. Klyngen får dermed en samarbeidsplattform med franske myndigheter og selskaper i en av de mest spennende havvindregionene i Frankrike.

– Denne avtalen åpner et nytt og spennende havvindmarked for norske selskaper. Frankrike sikter mot 6,2 GW havvindskapasitet innen 2028, noe som gjør Frankrike til det fjerde største markedet i Europa. Avtalen knytter NOWC til den regionale utviklingsaktøren i Occitanie, en av regionene i Frankrike med størst potensial innen havvind. Wind’OCC er en sentral premissleverandør i prosessen knyttet til utvikling av vindparker i Frankrike, som gir NOWC tilgang til den franske leverandørindustrien – fra vindparkutviklere til havner og andre selskaper i forsyningskjeden. Dette gir store muligheter for norsk forsyningsindustri, sier Arvid Nesse, leder for NOWC.

– Norge har vært ledende i utviklingen av flytende havvind. Vi er ekstremt ivrige etter å lære av Norge og å lære mer om bedriftene her, sier Bruno Allain, president i havvindbedriften 8.2 France og representant for havvindklynga Wind’Occ.

– Potensialet for eksport av norsk havvindteknologi er stort. Frankrike erkjenner at Norge ligger langt framme på havvind, sier Eli Wærum Rognerud, leder av Innovasjon Norges program for store eksportsatsinger i en pressemelding.

Her signeres samarbeidsavtalen mellom franske Wind’Occ og norske NOWC i bystyresalen i Haugesund rådhus.

Kort om avtalen

Formålet med avtalen er “å danne et sterkt bånd mellom Wind’Occ og NOWC for å kunne bistå videre utvikling av flytende offshore vindforsyningskjeder i Norge og Occitanie”, som skal gjennomføres gjennom følgende operasjonelle mål:

  • Klyngene er enige om å ta lederposisjon på flytende havvind i sine respektive land, så vel som i fellesskap når muligheten byr seg.
  • Klyngene er enige om å søke områder med strategisk fordel for sine land og regioner, så vel som forsyningskjedemedlemmene gjennom samarbeid og partnerskap.
  • Leverer en rekke aktiviteter for medlemmene å delta i, til gjensidig nytte så vel som klynge-til-klynge-aktiviteter av strategisk karakter.

Sentrale aktiviteter vil være:

Ovennevnte mål vil bli oppnådd ved å utføre følgende aktiviteter:

  1. Delt arrangement der medlemskapet, tilknyttet begge klyngene, inviteres til å delta. Temaer for slike hendelser skal avgjøres etter gjensidig avtale mellom klyngeledelsen eller ved innspill fra deres medlemskap.
  • Muligheter til å gjøre forretninger – begge klyngene er enige om å spre muligheter for medlemmer til å gjøre forretninger. Disse kan ha form av ‘Meet the Buyer’ bransjearrangementer i begge land, kunnskap om anbudsmuligheter, innovasjonsfinansieringskall osv.
  • Partnerskap fungerer – oppmuntre til kunnskapsutveksling mellom respektive klyngemedlemmer, tilknyttet og hjelpe medlemmene med å danne partnerskap eller joint ventures for å vinne ny virksomhet (fra noen av aktivitetene beskrevet i 2. ovenfor) eller utvikle nye produkter og tjenester.
  • Formidling – støtte deling av mediekampanjer, presseaktivitet, nettmedier og annen PR -aktivitet fra enten klynge gjennom klyngenettverk, f.eks. LinkedIn, Twitter, nettsteder osv.

Wind’OCC

Wind’OCC er en industriforening for offshore vind organisert under Ad’Occ, utviklingsdepartementet i Occitanie. På Frankrikes sørvestlige kyst spiller regionen en nøkkelrolle i avgjørelsen av vindsoner til havs, anropsprosessen og råd om lokalt innhold. Wind’OCC er en industriell sammenslutning av selskaper i regionen som dekker hele verdikjeden innen havvind.

Norwegian Offshore Wind Cluster

NOWC er en nasjonal klynge til havs med mer enn 300 medlemsbedrifter som dekker hele verdikjeden innen havvind. Målet er å etablere en sterk forsyningskjede innen havvind.