Den 14.november presenteres en ny konsekvensutredning av Rogfast. Rapporten gir innsikt i hvilke muligheter og utfordringer tunnelen vil skape for regionens næringsliv og innbyggere.

Det er et omfattende vegsystem som skal bygges på E39 Rogfast.
Det er et omfattende vegsystem som skal bygges på E39 Rogfast. Verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel vil by på både utfordringer og muligheter for næringsliv og innbyggere i regionen. (Illustrasjon: Norconsult).

Haugaland Vekst har i samarbeid med Næringsforeningen Haugalandet, Rogaland Fylkeskommune og kommunene på Haugalandet engasjert Prognosesenteret til å lage en konsekvensutredning for Rogfast, og gi en samlet oversikt over bosetting og næring etter at prosjektet står ferdig i 2033. 

Utredningen skal både peke på utfordringer og muligheter for innbyggere og næringslivet i regionen, og foreslå hvilke grep som bør tas for å imøtekomme disse på best mulig måte.

Presentasjonen vil bli gitt av Kåre Elnan, CCO/partner i Prognosesenteret.

TID: 14.november kl. 08.00-10.00
STED: Høgskulen på Vestlandet (Haugesund), Bjørnsonsgate 45

Arrangementet er gratis.

Haugesund-Stavanger på under én time

Prosjektet E39 Rogfast vil gi en ferjefri tilknytning mellom nord og sør-Rogaland.

Kryssingen av Boknafjorden nord for Stavanger vil bli verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel, med en kostnadsramme på kr 24.8 mrd. 

Reisetiden mellom Haugesund og Stavanger reduseres med 40 minutter, og total kjøretid vil bli på under 1 time. Samtidig vil Rogfast by på både trusler og muligheter innenfor flere områder.