Politimester Steinar Langholm er positiv til en ny politireform, men advarer mot å splitte dagens Haugaland og Sunnhordland politidistrikt mellom to andre.
– Det vil svekke den lokale politiberedskapen, sa Langholm under Agendakonferansen.
Den konstituerte HSPD-sjefen viste til at det lokale politiet gjennom en ny kriteriemodell for fordeling av ressurser har tilført HSPD 38 nye stillinger.
– Det er foreløpig ingenting som tilsier at de vil forsvinne, men vi kan miste noen funksjoner ved en sammenslåing. Det blir nok ingen politimester først i toget i Haugesund, sa Langholm.