– Godt å se at arbeidet gir resultater

Seljestad–Røldal er flyttet fra andre til første NTP-periode. Det kan virke som en liten detalj, men kan i praksis være helt avgjørende for framgangen på Haukelivegen.

En liten anmerkning fra regjeringspartiene om at byggestart på tunnelen Seljestad–Røldal er flyttet til første NTP-periode var ikke det som fikk mest presse da Stortinget vedtok NTP mandag. Men for alle som er interessert i E134, er det en stor nyhet.

Transportkomitéen på Stortinget gikk enstemming inn for fremskyndet byggestart på strekningen Seljestad–Røldal, men kun etter sterkt press fra en stor interessentgruppe for E134, blant andre Haugaland Vekst. Bildet over er tatt da en E134-delegasjon i regi av Haugaland Vekst møtte Transportkomitéen på Stortinget 1. juni for å gi en siste argumentasjonsrunde på viktigheten av å framskynde oppstart av ny tunnel mellom Seljestad og Røldal.

– Vi er svært fornøyde med denne vendingen i saken. Det så lenge ut til å gå feil vei, men gjennom hardt arbeid helt til siste slutt klarte vi som en samlet gruppe å få gjennomslag for dette. Vi håpte det ville være vanskelig for Transportkomitéen å overse en delegasjon på 17 personer som representerer hele veiforbindelsen mellom Haugesund, Bergen, Stavanger og Kongsberg/Notodden med sterke argumenter og stort engasjement i bagasjen, og det viste seg å stemme, sier K. Tormod Karlsen i Haugaland Vekst.

NTP revideres hvert sjette år, og at byggestarten for Seljestad–Røldal er inne i første periode kan gi store ringvirkninger for hele strekningen.

– Det er vedtatt at E134 skal være en av stamveiene mellom øst og vest, men uten reell aktivitet og forbedringer på strekningen kunne vi risikert at andre veier ble prioritert over E134. Nå vil strekningen allerede være påbegynt når NTP skal revideres neste gang, sier Karlsen.

Neste steg er å få finansieringen på plass. Forhåndsinnkreving av bompenger kan komme på plass allerede fra 2019, og byggestart for tunnelene kan bli allerede i 2021. Før den tid må reguleringsplanen gjennom kommunestyrene i Odda og Vinje. Disse blir sendt på høring i september.

– Det er mange som skal ha skryt for jobben som er gjort. E 134 Haukelivegen AS, Nærings- og interesseorganisasjoner langs hele strekningen, lokalpolitikere, stortingspolitikere fra regionene, NHO og LO har alle bidratt til dette svært positive utfallet, avslutter Karlsen.

De fire regjeringspartiene sendte ut en felles pressemelding etter transportkomitéens innstilling.

Adm. dir. i Haugaland Vekst, K. Tormod Karlsen (t.v.) og regionrådsleder Jarle Nilsen.

– Dette er en viktig forbedring i NTP for Haugalandet og Rogaland. Vi har jobbet iherdig sammen for å få dette til i avsluttende runde, sier Geir S. Toskedal (KrF) i pressemeldingen.

– Jeg er glad for at samarbeidspartiene har funnet en løsning som gjør at vi kan framskynde byggestart av den viktige strekningen Røldal–Seljestad. Jeg vil gi honnør til lokale folk langs E 134, ikke minst styret i E 134, som har vært kreative og konstruktive for å få på plass en slik løsning, sier Iselin Nybø (V).

Haugesunds Avis pratet med stortingsrepresentanter fra de to andre partiene, Høyre og FrP. Sveinung Stensland (H) er meget fornøyd med den endelige NTP’en.

– Om denne merknaden ikke hadde kommet inn i NTP, hadde det ikke vært mulig for Statens vegvesen å planlegge prosjektet videre. Med Seljestad-tunnelen, Rogfast og løsning for flyplassen på Helganes ser det mye hyggeligere ut enn for fire måneder siden, sier Stensland.

– Miljø- og samfunnsgevinsten på dette prosjektet er enorm. Spesielt for næringslivet er det viktig. Vi ser for oss tilsvarende tidlig oppstart på den neste tunnelen til Vågslid, sier en godt fornøyd Terje Halleland (FrP) til Haugesunds Avis.

Under kan du lese foranledningen til møtet mellom Transportkomiteen og delegasjonen fra E-134-regionene, samt argumentasjonen som ble formidlet til komiteen.

Transportkomiteen 01.06.2017

Anmodning om møte med Stortingets transport- og kommunikasjonskomite …