KURSTILBUD FOR DEG SOM VIL START DIN EGEN BEDRIFT

Sjekk www.skape.no for mer informasjon og påmelding

 

Ønsker du å starte opp egen virksomhet?

På Haugalandet finnes en rekke tilbud knyttet til etablering av egen virksomhet. Noen er etablert lokalt, mens andre er nasjonale tilbud. Dersom behov, kan du henvende deg til den kommunen du ønsker å etablere deg i, enten til kommunens servicesenter eller direkte til den næringsansvarlige i den respektive kommunen. Haugaland Vekst er fra 2019 ikke lengre en del av 1. linjetjenesten i etablerer-apparatet for kommunene. Kontaktinformasjon til kommunene finner du ved å klikke på kommunevåpnene nederst på siden.

Før du tar kontakt med en hjelpeinstans for etablering og for å være best mulig forberedt, er det lurt å ha tenkt i gjennom en del områder som er viktige for å komme godt igang. Nedenfor finner du i lenkene under som er hentet fra Skape sin hjemmeside:

Følgende aktører har tilbud og er sentrale for etablerere i vår region:

Skape er et samarbeid mellom Rogaland fylkeskommune og alle kommunene i fylket. Gjennom Skape tilbys tilrettelagte kurs og arrangementer for etablerere. I tillegg gir hjemmesiden en god oversikt over aktuelle temaer og lenker som er viktige for den som ønsker å etablere egen virksomhet. Utvalgte kurs kjøres i Haugesund og på Haugalandet. Oversikt over kursene finner du i kurskalenderen på Skape sine hjemmesider.

Validé Haugesundregionen

Inkubator Validé Haugesundregionen skal hjelpe gründere og bedrifter som har gode forretningsidéer med å få idéene fram til lønnsom virksomhet. Bedrifter som tas opp i inkubatoren vil kunne få tilført kompetanse, kapital og nettverk. Validé Haugesundregionen er en pådriver og støttespiller innen entreprenørskap og innovasjon, og bidrar til å skape morgendagens vekstbedrifter.

Gründerloftet

Gründerloftet ligger på Høvleriet like sør for Gamle Slaktehuset. Her er det muligheter for å leie en arbeidsplass for hele eller deler av en uke. I tillegg er det et makerspace under oppbygging, der det er mulig å lage demoer, mm.

Næringshagene Rogaland Ressurssenter, Medvind 24 og Suldal Vekst Næringshage

Næringshagen Rogaland Ressurssenter er en av 50 næringshager i hele landet som er tatt opp i det nasjonale Næringshageprogrammet. Dette betyr at de får offentlige midler til å hjelpe regionens gründere og næringsliv i å realisere sine forretningsideer.

Næringshagen skal initiere og legge til rette for nyskapingsaktiviteter som:

  • Bedriftsutvikling; koble ulike bedrifter og mot relevante FoU-miljø, bistå med søknadsskriving (f.eks. Innovasjon Norge og Forskningsrådet mm)
  • Kompetanseutvikling; temamøter, kurs, erfaringsutveksling
  • Stimulere til internasjonalisering
  • Kobling til relevante kapitaltilbydere

Gjennom Skape kjøper kommunen rådgivning for gründere hos næringshagen. Næringssjefen henviser ved behov. Næringshagen har også tilbud til etablerte bedrifter som ønsker å utvikle seg videre.

Sjekk også hvilke tilbud som finnes lokalt i næringshagen Medvind24 for Vindafjord og Etne.

Medvind24 Næringshage gir gratis etablererveiledning for deg som ønsker å starte egen bedrift. Våre forretningsutviklere rådgir både personer og bedrifter i etableringsfasen, og de gir veiledning til virksomheter som ønsker å utvikle seg videre. Med erfaring og kompetanse fra et bredt spekter næringsvirksomhet vet vi hvilke utfordringer du som gründer står overfor, og vi kan hjelpe deg videre på veien mot å realisere forretningsideen din. Medvind24 Næringshage tilbyr faglig veiledning fra idé og forretningskonsept til støtteordninger og salg.

Epost:
post@medvind24.no

I Suldal, har Suldal Vekst Næringshage også tilbud til etablerere.

Suldal Vekst samarbeider i tillegg med Suldal kommune, I-parkFMLA (Fylkesmannens Landbruksavdeling) og Innovasjon Norge om å hjelpe i gong dei som ønskjer å vurdere ide og potensialet for å starte eiga verksemd. Suldal Vekst har også tilgong på eit breitt nettverk av bedrifter og kompetanse som ofte kan vere til stor hjelp i etableringsprosessen.

Me ønskjer gjerne ein uformell samtale om din ide og med fokus på dine spørsmål og behov. Ingen forretningside er for liten eller for stor til å ta kontakt med oss.

Epost:

post@suldalvekst.no

 

VRI, Virkemidler for regional innovasjon

Her er det mulig å søke om forprosjektmidler til forskning og utvikling. Det er kompetansemeglere innen flere temaer som hjelper med å få på plass forsknings- og utviklingsprosjekter i bedrifter. Per februar 2017 venter VRI på avklaring fra Norges Forskningsråd, men regner med at en avtale kommer på plass i løpet av mars.

Innovasjon Norge

Bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

UniResearch Polytec

Er regionens forskningsstiftelse.

Altinn

har samlet det du trenger å vite for å etablere deg som næringsdrivende og drive næringsvirksomhet i Norge.

Skatteetaten

har også viktig informasjon til deg som driver egen virksomhet.

Gründertelefonen

Har du lyst til sparre med noen om ideen din? Gründertelefonen kan hjelpe deg et steg videre i oppstartsprosessen