Arbeidsgiver: Haugaland Vekst
Stillingstittel: Mulighetsutvikler
Frist: 17.01.2022
Ansettelsesform: Fast

Ønsker du å være med å bygge regionen?

Haugaland Vekst har fokus på muligheter som bidrar til verdiskaping for hele regionen ved å tilrettelegge for regionalt nærings- og utviklingsarbeid på Haugalandet. Selskapet skal bidra til økt samhandling, attraktivitet og verdiskaping i regionen. Gjennom den regionale strategien for næringsutvikling, Veikart for Haugalandet 2021-2025, utarbeides det årlig en konkret handlingsplan som selskapet styrer etter via prioriterte satsingsområder, prosjekter og tiltak. Haugaland Vekst er eid av 10 kommuner og Rogaland fylkeskommune. Selskapet har i dag 7 ansatte. For mer informasjon se www.h-vekst.no.

Er du en samfunnsengasjert person som er god på å se muligheter og tilrettelegge for nyskapning?

Nå ser vi etter enda en mulighetsutvikler til teamet vårt i Haugaland Vekst. Her vil du få en sentral rolle som vil bidra til verdiskapning for hele regionen, med stort fokus på samhandling og attraktivitet

Arbeidsoppgaver

 • Tilrettelegge for regions- og næringsutvikling gjennom prosjekt- og utredningsarbeid
 • Etablere gode relasjoner ved å delta på ulike arenaer og møter
 • Utarbeide analyser og beslutningsgrunnlag for styrende organer
 • Samarbeide tett med både offentlige og private aktører i regionen
 • Bidra til å synliggjøre vårt arbeid via ulike kommunikasjons- og mediekanaler
 • Arbeidsoppgaver kan endres i tråd med selskapets utvikling

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra prosjektarbeid/-ledelse, og god kunnskap innen kommunikasjonsarbeid
 • God på påvirkningsarbeid og bruk av digitale verktøy
 • Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå, gjerne samfunnsviter, samfunnsøkonom eller tilsvarende
 • God innsikt i offentlig forvaltning og kunnskap om regionens næringsliv
 • Kommunisere på en tillitsvekkende måte både muntlig og skriftlig, norsk og engelsk
 • Kunne jobbe selvstendig og i samarbeid med andre gjennom teamarbeid
 • Det er ønskelig med 3-5 års arbeidserfaring fra relevante miljøer og arbeidsområder

Noe for deg?