Karianne Ellefsen (34) og Tora Margrethe Eide (26) er nyansatte mulighetsutviklere i Haugaland Vekst. De er allerede på plass på Haugalandet og aktivt i gang med arbeidet for utvikling av regionen vår.

Karianne Ellefsen og Tora Margrethe Eide. Foto: Haugaland Vekst

Med det grønne skiftet står vi foran med store omstillinger i regionen, endringer som krever at et selskap som Haugaland Vekst får fornyet sin kunnskap, nye idéer og måter å jobbe på og kontinuitet, sier Inger K. Haavik, konstituert daglig leder og Tormod Karlsen i Haugaland Vekst. Med Karianne og Tora med på laget, sikrer vi at vi får inn ny kunnskap og erfaringer fra inn- og utland.  

– Vi søkte etter samfunnsengasjerte kollegaer, som ønsket å ta aktiv del i den regionale utviklingen, med evne til å se og gripe de mange mulighetene som finnes på Haugalandet. Da er det veldig gledelig å kunne ønske to unge voksne haugalendinger hjem igjen etter flere år utenbys, sier Inger.

Skal bygge Haugalandets omdømme 

Karianne Ellefsen kom flyttende fra Trondheim, hvor hun har bodd de siste 15 årene. Hun kommer fra jobb som Controller på NTNU, og har tidligere jobbet i Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat). Av bakgrunn er Karianne samfunnsøkonom, og har erfaring fra arbeid med økonomi og virksomhetsstyring.

Karianne har fagansvaret for omdømmearbeidet til Haugaland Vekst, og da Haugesundsregionen, i tillegg til andre relevante oppgaver innen hennes kompetanseområder.

– Jeg ser frem til å jobbe med næringslivet i regionen og tilrettelegge for at nyutdannede og unge voksne skal få øynene enda mer opp for hvor utrolig spennende det er å velge Haugalandet som bosted, sier Karianne.

Karianne kommer ikke alene. Med på flyttelasset er mann og to barn. At neste stopp ble Haugesund var ikke en selvfølge.

– Ønske om å bo nær familie ble sterkere etter at man fikk barn. Samtidig som både jeg og samboeren min så muligheten til å få spennende jobber her på Haugalandet, forteller Karianne.

Med ønske om å være tett på “der det skjer”

Tora Margrethe Eide begynte i Haugaland Vekst for knappe fire uker siden, og kom da fra en stilling som Europakoordinator ved Stavangerregionens Europakontor i Brussel. Av bakgrunn har hun en bachelorgrad i Europastudier og master i Energi, miljø og samfunn.

– Som representant for Rogaland i Brussel har jeg fulgt godt med på næringslivet på Haugalandet, og nå ønsker jeg å være tettere på utviklingen. Jeg gleder meg til å ta fatt på nye oppgaver som mulighetsutvikler og bidra til at Haugalandet blir en attraktiv region hvor folk vil bo og drive næring, sier Tora.

Klare til å ta fatt på nye oppgaver

Karianne er allerede godt i gang med forberedelser til årets Sildikon Valley, og ser frem til å ta imot 51 studenter fra hele landet som skal jobbe i 15 bedrifter på Haugalandet.

– Å kunne ønske 51 studenter velkommen er en viktig del av Haugaland Veksts omdømmearbeid. Studentene som skal jobbe her i sommer vil kunne stifte bekjentskap til et mangfold av bedrifter og andre studenter, gjennom sosiale og faglige arrangementer hver uke. Nettverksbygging er vesentlig når man skal bestemme seg hvor man vil jobbe og bosette seg etter endt studietid. Vi ønsker at studentene skal sitte igjen med en minnerik opplevelse, og en forståelse av hvor spennende det er å jobbe i denne regionen, sier Karianne.

I Haugaland Vekst skal Tora blant annet jobbe med kommunikasjon, havvind og grønn industri og energi. Hun har også kommet godt i gang, og har vært å finne på både Veikonferansen og Floating Wind 2022.

– Timingen med å flytte tilbake til Haugalandet nå tror jeg er midt i blinken. Det er så mange spennende initiativ og satsinger som formes og skyter fart. Jeg ser frem til å se nye næringer etablere seg, og godt etablerte hjørnesteinsbedrifter som tar sats og en ledende rolle i den digitale og grønne omstillingen, sier Tora.