Hvilke muligheter kan vi vente oss fra Rogfast – og kan den også føre med seg negative konsekvenser? Nå kan du si din mening som innspill til en kommende Rogfast-analyse.

Hva vil det bety for Haugalandet at vi får en ferjefri tilknytning mellom nord- og sør- Rogaland?RogfastIllustrasjon: Norconsult/Statens Vegvesen

Prosjektet E39 Rogfast vil, når det etter planen står ferdig i 2033, gi en ferjefri tilknytning mellom nord- og sør- Rogaland. Det vil innebære kryssing av Boknafjorden og Kvitsøyfjorden nord for Stavanger med verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel, og reisetiden mellom Haugesund og Stavanger vil reduseres betydelig. 

Hvilke muligheter vil Rogfast kunne by på for regionen vår? Og kan vi også vente oss negative konsekvenser av utbyggingen?

Si din mening her!

Det har tidligere blitt foretatt delutredninger om regionale virkninger av Rogfast, men de begynner å bli både 12 og 20 år gamle. Haugaland Vekst har derfor, på vegne av 10 Haugalandskommuner, gått sammen med Næringsforeningen Haugalandet for å få en oppdatert analyse av hvilke konsekvenser og muligheter Rogfast vil føre til/by på.

Hvilke grep bør vi ta?

– Målet er at analysen skal peke på utfordringer og muligheter for innbyggere og næringslivet i regionen, komme med prognoser for forskyvninger som kan oppstå, samt foreslå hvilke grep som bør tas for å imøtekomme disse på best mulig måte, sier Inger Kallevik Håvik, daglig leder i Haugaland Vekst.

Inger Kallevik Håvik, daglig leder i Haugaland Vekst, vil vite hva Rogfast vil komme til å bety for Haugalandet. (Foto: PYX)

Befolkningens tilgang på attraktive arbeidsplasser, handelstilbud, helsetjenester, kultur osv erhelt avgjørende for attraktiviteten til bo- og arbeidsplassområder. Ved hjelp av ulike geografiske beregninger av sammenhenger mellom boligpriser, lønnsnivå, utdanningsnivå, reisetid fra større sentra, arbeidslokasjoner knyttet til tilgang på naturressurser er det mulig å beskrive en sannsynlig utvikling i demografien i områder som blir berørt av Rogfast.

Kan påvirke på flere områder

– Konsekvensutredningen skal blant annet belyse befolkningsutvikling og flyttemønster, arbeidsplassutvikling innen ulike bransjer, utvikling av godstransport på vei og sjø, i tillegg til utvikling i reisemønster og bruk av samferdselstilbud, som for eksempel flyreiser, forklarer Kallevik Håvik.

Arbeidet med Rogfast er nå i full gang, og planen er altså at den skal stå ferdig om ti år, i 2033.

– Rogfast kommer! Nå må vi sørge for at vi i så stor grad som mulig vet hva det innebærer for oss, og at vi kan bruke de neste ti årene på å forberede oss, justere oss og sørge for at vi er klare til den åpner, sier Kallevik Håvik.

Rogfast-analysen, som Prognosesenteret gjennomfører på oppdrag for Regionrådet for Haugalandet, Næringsforeningen Haugalandet og Rogaland Fylkeskommune, vil basere seg på flere ulike undersøkelser og kilder. For å få et best mulig grunnlag for å forstå hvilke effekter Rogfast vil få for næringslivet i Rogaland, ønsker de at så mange som mulig vil delta i undersøkelsen.

– Vi inviterer derfor foretak og bedrifter på Haugalandet til å delta, og med det fange opp hvordan disse vurderer effektene av Rogfast. Undersøkelsen vil utgjøre et viktig grunnlag i det videre arbeidet for en positiv næringsutvikling i regionen, og da teller hver mening, sier Kallevik Håvik.

Klikk her for å delta på vegne av din virksomhet!

Slik skal Boknafjorden krysses i tunnel med Rogfast (Illustrasjon: Statens vegvesen)