Mastergradsstudenten Ola Andre Olofsson fikk det som han ville; han har fått praksisplass hos Haugaland Vekst. Allerede første uken er 26-åringen godt i gang med å skape en ny faktabank.  

Ole Andre smiler bredt. Han har landet drømmestudieplassen og er godt plassert på kontoret i Haugaland Vekst sine lokaler, hvor han blir fulgt opp av mulighetsutvikler Thomas Vestbø. 26-åringen er fra Valen i Kvinnherad og studerer ved masterprogrammet Master of Science in Business, regionaløkonomi og innovasjon ved Høgskolen på Vestlandet.  

Da studentene skulle få tildelt praksisplasser, stod Haugaland Vekst høyt på ønskelista.  

– Vi har godt kjennskap til Haugaland Vekst fra før og dette er i min gate, så jeg håpet jo. Nå føler jeg meg ganske heldig, sier Ole Andre.  

Viktig ressurs  

Arbeidsoppgavene har ikke latt vente på seg, heller ikke utfordringene. Det passer Ole Andre godt.  

– Jeg liker å bli litt kastet uti det. Medstudenter forteller at de har andre som hele tiden står litt over dem, slik er det ikke her – og det liker jeg veldig godt. Jeg lærer enormt mye av dette, sier mastergradsstudenten.  

Tormod Karlsen i Haugaland Vekst, forteller at de tenker strategisk når det kommer til ressursbruken av studenter. – Vi tok imot en student på samme måte i fjor og det var stor suksess, så nå ønsket vi å gjøre det samme igjen. Vi synes det er viktig å samarbeide med Høyskolen på Vestlandet (HVL) og ser stor verdi av å få inn dyktige studenter samt gi dem muligheter for relevant praksis i regionen vår. De har mye kunnskap å bidra med, sier han.  

Faktabankene 

Ole Andre forteller ivrig om den store oppgaven han har blitt tildelt, med å sortere innhold til den nye «faktabanken» som skal inneholde informasjon om regionens posisjon og muligheter innen flytende havvind. 

– Vi lager et oppslagsverk for primært beslutningstakere innen politikk og næringsliv, der de finner informasjon om flytende havvind – denne gangen med utgangspunkt i vår unike posisjon ift. Utsira nord. Vi skal være faktabaserte og få frem fordelene for Haugalandet og Sunnhordland. Det handler om verdiskaping og arbeidsplasser. Hvorfor de bør investere og bygge opp ny kompetanse for å møte fremtiden. Olje og gass er på vei ned, og hva skjer da, hva skal ta over?, kommenterer studenten.   

Haugaland Vekst har tidligere laget to faktabanker, en for flyplassen og en for E134. Målet med disse faktabankene som en vil finne på nett eller i en app, er at en enkelt skal finne systematisert og nødvendig komprimert informasjon, samlet på én plass. Skal en sette seg inn i en sak, for eksempel som politiker, så må en i dag lete og bla på flere ulike steder for å finne historikk. Med faktabank-appen, skal en slippe det.  

– Det er som en løk med flere lag. En finner mer og mer og dypere informasjon – lag for lag, forklarer Karlsen.  

Haugesundregionen i Trondheim   

Haugaland Vekst har utvilsomt fokus på de unge – og gjennom Sildikon Valley gjør de nettopp det. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom bedrifter fra Haugesundregionen som ønsker å utfordre de største talentene norske universiteter og høyskoler har å by på.  

– Det er mange fordeler med å velge seg jobb i vår region, og vi ønsker oss tilflyttere fra alle steder i landet, også internasjonalt. Det handler ikke bare om å få folk hjem.  

Partnerne som står bak Sildikon Valley er fra både offentlig og privat sektor. De samarbeider for å beholde, styrke og trekke til seg arbeidskraft og innbyggere. Dette gjør de blant annet ved å skape møteplasser mellom studenter og arbeidslivet i regionen. 

Mandag 28. mars var representanter fra 15 bedrifter og to kommuner i Trondheim for å inspirere og lokke til seg studenter fra NTNU.  

Torstein Kristensen fra Marine Aluminium sammen med studenter i Trondheim

– 130 studenter var påmeldt og 30 stod på venteliste, forteller Ingrid Greta Lauvås i Haugaland Vekst, som er med å tilrettelegge arrangementet i tett samarbeid med partnerbedriftene og kommunene i regionen. 

Maren Eriksen Eia fra Deep Ocean sammen med studenter i Trondheim

Her presenterte regionen seg mot studentene med korte innlegg om prosjekter, jobbmuligheter og informasjon om nettopp suksesskonseptet Sildikon Valley. Studentene får også møte partnerne på stand, delta i konkurranser og lære hva de kan jobbe med hos de enkelte bedriftene. Kvelden er satt av til middag og prat.  

– Vi får tilbakemeldinger fra studenter som sier at «det er her det skjer», og det det er veldig kjekt. Det er ganske unikt det som skjer nå, med det grønne skiftet og fornybarsatsingen i vår region. Dette kortet må vi bruke aktivt – for det er mange som ønsker å være med på eventyret. For 40 år siden, da olja kom til Norge og Stavanger ble oljehovedstad var det klondykestemning i forkant. Det er det vi håper vil skje nå – med det grønne skiftet og vårt omstillingsdyktige og fremoverlente næringsliv. Selvsagt med vår storregion i høysetet, avslutter Karlsen. 

Petter Sveindal fra Deep Wind Offshore holder foredrag for studentene i Trondheim