Haugalandet kan bli offer for snorklippingsparadokset når Rogfast og Hordfast står ferdig, advarer Frank Aarebrot.

Aarebrot er professor i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen, og var blant foredragsholderne på Agendakonferansen.

Han minnet salen om at åpning av nye samferdselsprosjekter kan føre med seg mer enn skolekorps og bunadsfesjå.

Han dro fram tettstedet Lærdal i Sogn og Fjordane som et eksempel på et sted som fikk utfordringer å bryne seg på da Lærdalstunnelen på E16 sto ferdig i november i år 2000.Når tunnelen åpnet med dansende ordførere i terrenget, så betydde det konsekvenser for det lokale sykehuset der. Når dere får Rogfast og Hordfast kan det også tenkes at sykehuset i Haugesund får redusert status. Det blir kortere avstander, og pasienter vil velge å reise dit de tror den beste kompetansen finnes, sa Aarebrot.

I en paneldebatt følte administrerende direktør Olav Klausen i Helse Fonna behov for å korrigere professoren. Lærdal sykehus lever godt i dag, og har fått bygget opp en velfungerende spesialisttjeneste innen ortopedi, påpekte han.

Klausen var også tydelig på at det ikke foreligger planer om å justere foretaksgrensene for sykehusene per i dag.

Aarebrot var i sitt foredrag nokså bekymret på Haugesunds vegne hva utdanningsnivået angår. Det er nokså lavt, sammenlignet med andre byer.

I den anledningen slo han et slag for sin kongstanke om et samarbeid mellom Høgskolen Stord Haugesund og Universitetet i Bergen, vel vitende om at HSH og Universitetet i Stavanger arbeider med fusjonsplaner.

Jeg skulle ønske at Høgskolen i Haugesund ville samarbeid med Universitet i Bergen i stedet for. Da kunne man fått muligheten til å ta for eksempel juridisk doktorgrad innen maritim jus i Haugesund, noe som igjen ville vært bra for rekrutteringen til Sjøfartsdirektoratet, sa han.

Aarebrot roste haugalendingene for pågåenheten, og mener den er viktig i kampene som skal kjempes i årene som kommer.

Jeg har holdt tre ganger så mange foredrag om kommunesammenslåing i Haugesund enn i Bergen og Stavanger. Det er et aggressivt og pågående næringsliv her, en sterk vilje. Både Bergens- og Stavanger tilsvarende grupperinger virker slappere i fisken, sa han.