Kan Haugaland bli det nye Lykkeland?

Kan flytende havvind blir for Haugalandet det oljen i sin tid ble for Stavanger? Under Agendakonferansen 2018 var Simon Næsse tydelig på at vi har de beste forutsetninger for å bli verdensledende på det nye energifeltet, men at vi sårt trenger politiske ildsjeler.

Haugaland Vekst arrangerer i dag den årlige Agendakonferansen på Scandic Maritim, og fokuset er på grønn industriell fremtid. Havvind var et tema som gikk igjen, og styreleder i MET-senteret Simon Næsse var tydelig på at alle tegn i tiden tyder på at flytende havvind er på vei inn som en viktig del av energimiksen over hele verden. Erfaringen og kompetansen vi har fra vår egen olje- og gassindustri gir oss en unik mulighet til å posisjonere oss.

– Ingen har bedre forutsetninger enn oss til å få dette til. Vi leder an, og kan bli best i verden. Men vi trenger et hjemmemarked, og det krever at politikerne ser den muligheten som ligger der, tar tak i den og sørger for at den blir forvaltet riktig, sa Næsse til 140 politikere og næringslivsledere.

Agendakonferansen 2018: Arne Eik (Foto: Grethe Nygaard)

Equinor har med sin Hywind-teknologi vist at Norge kan utvikle og produsere vindmøller med fagarbeidere og ingeniører i Norge. Vi vet også at norsk offshoreindustri har de beste forutsetningene for å installere, drifte og vedlikeholde disse vindmølleparkene. Behovet for stabile vindressurser presser vindmølle-installasjonene lengre ut påhavet. Dette betyr dypere farvann og behov for flytende havvind. Godt over 2 milliarder av verdens befolkning bor i kystnære strøk hvor flytende vindmøller vil måtte være en del av energipakken.

– Equinors ønskede havvindsatsing i Nordsjøen vil redusere CO2-utslippene på norsk sokkel kraftig. Disse utslippene har økt siden 1990, vi må få dette ned. Havvind vil bidra godt til dette på Snorre og Gullfaks, kunne Equinors forretningsutvikler Arne Eik fortelle konferansedeltakerne. Han fortalte også om mulighetene som ligger i Nordsjøen med tanke på lagring av CO2. Kan vi for eksempel få England og Nederland til å lagre sin CO2 på norsk sokkel? Equinor er på ballen.

80 000 nye arbeidsplasser

Utsira Nord

Simon Næsse var opptatt av å understreke hvordan flytende havvind er en stor mulighet for norsk næringsliv, og kan gi landet vårt en ny stor industri.

– Utsira-Nord er pekt ut som et raskt realiserbart område med høy produksjon og moderat konfliktnivå. Dette vil være med på å skape et hjemmemarked midt i en etablert næringsklynge og med nærhet til Norges eneste fullskala testsenter. Kompetansen i vår oljebransje vil kunne overføres til havvind. Ingeniører og fagarbeidere i oljen kan plassere den ene foten inn i den fornybare industrien. Hvis satsingen Utsira Nord blir etablert og man tar ut potensiale med 1000 MW, så kan det bety hele 80 000 nye arbeidsplasser på vestlandet over en 25-års periode, sier Næsse, og sikter da til hele næringskjeden.

Utfordres internasjonalt

The Global Wind Energy Council anslår at vindkraft vil levere 20 prosent av den globale energiproduksjonen innen 2030. Vi er tidlig i prosessen og Norge ligger godt an, men Næsse gjør oppmerksom på at vi utfordres.

– Det er allerede et internasjonalt kappløp i gang, og Frankrike er blant dem som tester ny teknologi, satser penger og har ildsjeler som går i bresjen for storsatsinger innen flytende havvind.

 

Kan en ny Arne Rettedal melde seg?

Næsse mener at en skikkelig havvind-satsing vil kreve en klar prioritering av de offentlige virkemidlene som er tilgjengelig, og at et nasjonalt løft må bestå av satsning på et nasjonalt testsenter, flere vindmølleparker, støtte fra Innovasjon Norge til næringsklynger, samt at Enova må bli mer villig til å ta risiko.

– Mange ser «Lykkeland» på tv i disse dager, og der ser vi hvilken viktig rolle Arne Rettedal spilte i å gripe den store muligheten han mente oljen kunne gi Stavanger – og landet forøvrig. Nå er det viktig at våre lokale politikere kjenner sin besøkelsestid. Alle virkemidlene som trengs for å ta ledelse på flytende havvind er her. Da gjenstår det bare vilje og fokus til å bruke dem. Jeg skulle gjerne sett fem Arne Rettedaler lokalt på Haugalandet som brant for flytende havvind, for det vil vi være avhengige av. Nå må vi gi gass, sier Næsse.

 

Tekst: PYX