Kloke tanker fra fremtidens ledere

– Vi må lære av feilene våre, bruke ny kompetanse og dele det vi har lært med andre mangansmelteverk, sa Ida Håheimnes (14), elev ved Sauda Ungdomsskole, under Agendakonferansen.

Sammen med andre elever fra Sauda, Utsira og Haugesund, var Ida invitert til Agendakonferansen i Haugesund for å dele sine tanker om fremtiden i regionen.

– Det snakkes mye om hvor landet og regionen står når de ulike klimamålene forhåpentligvis er nådd i 2030 og 2050. Da er det ikke nødvendigvis dagens ledere som lenger er i posisjon, og Haugaland Vekst var opptatt av at de unges stemme skulle bli hørt under Agendakonferansen, forteller administrerende direktør i Haugaland Vekst, K. Tormod Karlsen.

Utslipp var positivt 

Elever ved Sauda Ungsomskole i tilfeldig rekkefølge: Vanja Farkas Skår (13), Ingeborg Sejersten Bødtker Fattnes (14), Tiril Høiland(13), Ida Håheimsnes (14), Astrid Agate Fattnes (14) og Tamar De Heer (13)

– For Sauda har røyk og utslipp representert arbeidsplasser. Utslipp var positivt. Vi har ikke hatt gress på plenene, men mose, fordi sola ikke slapp igjennom røyken. Vi kunne ikke fiske i fjorden fordi fabrikken dumpen masse avfallsstoffer der, fortalte Tiril Høiland (13) fra scenen.

– Sauda kommune ligger på 11. plass på verstinglista for co2-utlipp i Norge. Samtidig er Eramet Sauda den mangansmeltefabrikken som slipper ut minst co2 i hele verden. Sånn sett er Eramet en del av problemet, men også løsningen, sier Tiril.

Elevene har mange tanker om fremtiden for Sauda og hva konkret Eramet kan foreta seg for å sikre en bærekraftig fremtid for regionen.

– Vi tenker at det er bra at Eramet er det beste mangansmelteverket i verden, men man kan alltid bli bedre. Vi syns det er positivt at det er mange tanker om hvordan fabrikken kan bli mer bærekraftig, blant annet ved å sette av mer penger på budsjettet til å sikre at de stedene hvor Eramet får råvarene sine fra også blir mer bærekraftig, sier Tamar De Heer (13).

Se presentasjon: Sauda ungdomskole Agendakonferansen

Havvind vil gi arbeidsplasser og ren energi

Elevene fra Utsira delte sine tanker om havrommet, og var opptatt av å bevare øyas natur og dyreliv, samtidig som de var bekymret for forsøplingen i havet.

Maricris Cortez Skålnes fra Utsira

– Havet blir en stadig viktigere matkilde etterhvert som befolkningsveksten øker, sa Maricris Cortez Skålnes, Tobias Klovning skare og Odd Joseph B.Nesse.

Elevene var veldig positive til en utbygging av flytende havvindmøller på Utsira Nord.

– Vi liker tanken på flytende havinddmøller. Det er dyrt, men vil bety mye for fremtiden til Utsira. Det vil skape arbeidsplasser og bety at ungdom vil komme tilbake til Utsira etter endt utdanning for å arbeide og bo på øya. I tillegg til at det vil bety mye ren energi.

 

Kortreist handel

Milla Heggebø Wathne og Ingrid Gismarvik fra Hauge skole i Haugesund

Elevene fra Hauge skole i Haugesund var opptatt av et levende sentrum, og at kortreist handel vil være mer bærekraftig. De etterlyste også oppdateringer i skolepensum som var mer relevant i forhold til bærekraft.

– Jeg synes elevene hadde kloke tanker rundt de ulike temaene, og det er viktig å høre dem og ta dem på alvor. I Haugaland Vekst har vi lenge vært opptatt av å inkludere dem, blant annet gjennom konsepter som Måltid og Sildikon Valley. Det kjentes veldig naturlig å ha ungdomsskoleelevene med under Agendakonferansen, sier K. Tormod Karlsen i Haugaland Vekst.