Carsten Mannes (25) har brukt sommeren på å identifisere grep for å dekke kompetansegapet på Haugalandet, som Sildikon Valley-student for Høgskulen Vestlandet og Haugaland Vekst. Det har vært givende, faglig og sosialt.

Carsten Mannes presenterer prosjektet sitt på kick-off for de andre studentene og ansatte. Foto: Aleksander Nenad Zecevic

Årets Sildikon Valley-studenter har holdt tempoet oppe gjennom fellesferien, med spennende prosjekter, faglig innhold og flere sosiale sammenkomster.

Carsten, som er vokst opp på Norheim, er til vanlig bosatt i Bergen hvor han nå går inn i sitt femte år på Samfunnsøkonomi på Universitetet i Bergen. Han er en av de 51 studentene som gjennom Sildikon Valley og 15 bedrifter har fått bryne seg på en problemstillinger relevant for næringslivet på Haugalandet.

Sommerjobbene i Sildikon Valley er ikke som andre sommerjobber. Istedenfor å gå inn som avløser i en vanlig stilling, er studentene ansatt for å løse en utfordring bedriften står overfor.

Kompleks og sammensatt problemstilling

Gjennom seks uker har Carsten gjennomført en omfattende kartlegging av kompetansebehovet i regionen, og identifisert grep for å tette kompetansegapet.

– Næringslivet regionalt sliter med å få tak i tilstrekkelig arbeidskraft med relevant kompetanse. Sommeren har jeg brukt til å identifisere grep som kan bidra til å dekke kompetansebehovet. Det er et komplekst og sammensatt problem, ifølge Carsten.

Det er ikke én løsning på utfordringen. Carsten peker på viktigheten av at næringslivet på Haugalandet trekker i samme retning, mot et felles mål.

– Mulighetene på Haugalandet er veldig store, og med det vekstpotensialet som finnes, blir det viktigere å ta de riktige grepene.

Carstens kartlegging blir et sentralt grunnlag for HVLs videre arbeid for kompetanse og kapasitetsbygging for grønn omstilling ved campus Haugesund. For Haugaland Vekst er kartleggingen viktig for den kompetansestrategien som er under utvikling og det videre omdømmearbeidet.

– Det føles meningsfullt at prosjektet skal jobbes videre med senere. Det er målet med Sildikon Valley – en annerledes sommerjobb der en får være med å utgjøre en forskjell, sier Carsten.

Ser Haugalandet med nye øyne

Kompetansegapet er en kompleks utfordring. Det står og faller på mer enn jobbtilbud. Andre variabler som bostedsattraktivitet er viktige faktorer for å få tak i arbeidskraft.

Carsten har gjort seg opp noen tanker omkring hva Haugaland Vekst med fordel bør sette søkelys på om det skal lages en ny promoteringsfilm. Tidligere filmer som «Den 25. timen» får frem at folk som bosetter seg på Haugalandet får mer tid i hverdagen og «Ideas grow here» synligjør noen av de mange forutsetningene og fortrinnene Haugesundregionen har for utvikling og vekst, spesielt innenfor grønne og teknologiske muligheter.

– Neste film bør handle om hvilke jobbmuligheter og karrieremuligheter som finnes her. At det er relativt lave levekostnader og et greit boligmarked på Haugalandet, sammenlignet med for eksempel Oslo, Trondheim og Bergen. Det er ikke mye som mangler på Haugalandet. Her kan en skape «det gode liv», ifølge Carsten.

Selv om Carsten er godt etablert i Bergen med relativt nykjøpt leilighet og godt nettverk, er det ikke tvil når han blir spurt om han på sikt kunne tenke seg å flytte «hjem» til Haugalandet en dag:

– Absolutt. Det har alltid vært planen. I sommer har jeg blitt bedre kjent med arbeidsmarkedet og næringslivet på Haugalandet. Det er mange muligheter, og jeg håper jeg får tilbud om en spennende jobb på Haugalandet på sikt, sier Carsten.

Anbefaler Sildikon Valley

– Det har vært spennende å jobbe med en problemstilling som angår mange og som er aktuell for samfunnet og næringslivet, forteller Carsten.

– Sommeren har vært veldig givende, både faglig og sosialt. Gjennom hele sommeren har det blitt arrangert felles faglige og sosiale sammenkomster for studentene, med bedriftsbesøk og foredrag, etterfulgt av aktiviteter som minigolf, rebusløp og aktivitetsdag.

At studentene har fått et godt samhold er det ingen tvil om.

I følge Carsten har det kjekkeste med Sildikon Valley vært det sosiale; de nye bekjentskapene og nettverksbyggingen. Et av høydepunktene han trekker frem er en tur til Utsira flere av studentene arrangerte på eget initiativ.

– Jeg vil helt klart anbefale studenter som ønsker relevant sommerjobb å søke det gjennom Sildikon Valley. Det har vært en super sommer.

Viktig med nye perspektiver

Det er første gang Haugaland Vekst har hatt sommerstudent gjennom Sildikon Valley, og problemstillingen Carsten har jobbet med er helt sentral i arbeidet til Haugaland Vekst.

– Vi er veldig fornøyde med kartleggingen som er gjort av Carsten i sommer, og vi ser frem til å ta det med oss inn i det videre arbeidet med å tette kompetansegapet på Haugalandet, sier Inger Kallevik Haavik, konstituert daglig leder i Haugaland Vekst.

Takk for innsatsen!

Vil du vite mer om Sildikon Valley? Ta kontakt med prosjektleder Karianne Ellefsen for en uforpliktende prat.