Sturle J Monstad er ansatt som prosjektleder i 2 år for innføring av velferdsteknologi på Haugalandet. Dette er en stilling som tiltrakk seg mange søkere med høy kompetanse,  over 30 søknader kom inn.

 

Sturle J. Monstad pekte seg ut, og vi er svært glade for at Monstad har tatt imot stillingen og ser på han som svært kvalifisert for jobben. Monstad er pr. d.d. ansatt ved Høgskolen i Bergen, og er blant annet prosjektleder for Teknologi i helse og omsorg (THOM) og har ansvar for å koordinere aktivitet innen utdanning, omsorgslaboratoriet, forsking og den årlige omsorgsteknologikonferansen i Bergen. Han har også annen erfaring og kompetanse som er nødvendig i en slik stilling.

 

Monstad er nå ansatt i Haugaland Vekst og vil starte opp i september.  Haugaland Vekst er i samarbeid med regional rådmannsgruppe,  i ferd med å meisle ut en prosjektorganisering og -plan. I tillegg til kommunene, er det viktig med deltakelse og samhandling opp mot Helse Fonna, HSH, FOUSAM og Bjørgene utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Mange andre samarbeidspartnere blir også viktige i dette arbeidet (brukere, frivillige, næringsliv, prosjekter i fylket, regionalt og nasjonalt, m.v).

 

Bakgrunnen for innføring av velferdsteknologi i kommunene er blant annet å gi brukere muligheter for å bo lengst mulig hjemme med god livskvalitet. Samtidig gi de pårørende trygghet for en god oppfølging av brukeren og bedre og rimeligere offentlige tjenester. I tillegg til fordelene som kan oppnås både for brukerne, de pårørende og kommunene, har også velferdsteknologi en mulig oppside innen næringsutvikling. Velferdsteknologi er et satsingsområde både i Norge og internasjonalt. For gründere og eksisterende bedrifter kan satsingen by på store muligheter for vekst og utvikling. Det er derfor også et ønske at i den grad det er mulig, trekkes lokale bedrifter med i prosessene for å oppnå økt innovasjon og nyskaping innenfor velferdsteknologi. I Rogaland finnes det allerede et nettverk for bedrifter og andre virksomheter som satser på velferdsteknologi, Arena Norwegian Smart Care Cluster. For mer informasjon, se: http://www.smartcarecluster.no/