Høgskulen på Vestlandet går sammen med en rekke store næringsaktører i Energiprogrammet for å sikre at regionen ligger i front utviklings- og kompetansemessig.

For å skape bærekraftig vekst og næringslivsutvikling gjennom innovasjon og nyutvikling, etablerte Haugaland Vekst i fjor Energiprogrammet «Norwegian Clean Energy Cluster» (NCEC).

Energiprogrammet har fra før inngått en rekke avtaler med store industriaktører innenfor energisektoren, og nå er det også klart at Høgskulen på Vestlandet kommer inn som en sentral samarbeidspartner i prosjektet.

– Vi er veldig glade for å få Høgskulen på Vestlandet med i Energiprosjektet. Høgskulen er en viktig bidragsyter til kunnskapsutvikling i regionen, og er veldig tett på næringslivet. Skolen har en bred satsing på fornybar energi og klimatilpasning, i tillegg til en rekke ingeniørfag som bærekraftige bygg og solcelleteknologi. Gjennom samarbeid i Energiprogrammet NCEC vil Høgskulen bidra til utvikling av næringene slik at de kan forbli ledende innenfor sine segmenter, både nasjonalt og globalt, forteller mulighetsutvikler i Haugaland Vekst og Energiprogrammet, Annette Sæther.

Da Høgskolen Stord/Haugesund, Høgskolen i Bergen og Høgskulen i Sogn og Fjordane fusjonerte til Høgskulen på Vestlandet (HVL) i 2017, ble den en av de største høgskolene i landet. Rundt 16 000 studenter er fordelt på fem campuser i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Høgskulen på Vestlandet vil sørge for kompetanseheving på energiområdet i regionen (Foto: HVL)

Gjennom samarbeidet vil høgskulen bidra med forskning, utvikling og innovasjon, og sørge for kompetanseheving ved å gjennomføre studentoppgaver på både bachelor- og masternivå i aktuelle cluster-bedrifter, legge opp til etter- og videreutdanning; ikke minst gjennom å stimulere til at ansatte i næringen går inn i doktorgradsprogrammer ved høgskulen.

– Gjennom tett samarbeid vil man i Energiprogrammet også finne frem til hvilke forskningsspørsmål næringen ser som særlig viktige, forteller Sæther.

Haugaland Veksts regionråd består av Rogaland Fylkeskommune og kommunene Bokn, Etne, Haugesund, Karmøy, Sauda, Suldal, Sveio, Tysvær, Utsira og Vindafjord.