Haugaland Vekst har initiert Norwegian Offshore Wind Hub i arbeidet med å posisjonere regionen vår som det nasjonale tyngdepunktet for flytende havvind, med utgangspunkt i kompetansen fra olje- og gassindustrien. 

Elektrifiseringen av samfunnet vil føre til økende kraftbehov de neste årene, og fornybar vindkraft vil være viktig for å sikre en bærekraftig utvikling.

Posisjonering av regionen

K. Tormod Karlsen, Haugaland Vekst

– Havvind vil bli et enormt globalt marked innen kort tid, og regionen på Haugalandet har muligheten til å ta store deler av markedet. Geografien på Haugalandet og i Sunnhordland er enestående for havvind, og koblet med erfaringen og kompetansen fra olje- og gassindustrien har vi en unik mulighet til å posisjonere oss på havvind. Norwegian Offshore Wind Hub (NOWHub) synliggjør erfaringen og kompetansen fra olje- og gassindustrien for å posisjonere regionen som nasjonal havvind-hovedstad, forklarer administrerende direktør i Haugaland Vekst, K. Tormod Karlsen.

Havområdet Utsira Nord har en dybde på 220 til 280 meter og svært gode vindforhold. Området ligger derfor an til å bli det første stedet NVE har funnet egnet for flytende havvind i Norge. En flytende vindmøllepark ved Utsira Nord vil også kunne bidra til å skape et hjemmemarked, og det vil vokse frem en helt ny industri i kjølvannet av en slik satsing. Multiconsult anslår at en utbygging av Utsira Nord vil innebære 80 000 årsverk de neste 25 årene.

Eget nettsted

– Haugaland Vekst vil gjennom NOWHub samarbeide tett med havvind-klyngen, MET-senteret og en rekke andre sentrale aktører i regionen, forteller Karlsen.

På nettsiden www.nowhub.no ligger det en rekke interessante artikler som viser hvorfor vår region har aller forutsetninger for å ta posisjon innenfor havvind, og havvind vil kunne komme til å bety for regionen.

Her er linker til, og utdrag fra, noen av de siste sakene:

Gunnar Birkeland, adm dir i Unitech Offshore

– Regionen har unike forutsetninger

Gunnar Birkeland i Unitech Offshore mener at en ny leverandørkjede vil kunne plassere regionen i førersetet for flytende havvind, og håper flere vil få øynene opp for mulighetene som ligger i MET-senteret.

– Et av de viktigste målene nå er å få kostnadene ved flytende havvind ned til 30 millioner kroner per MW, og det kan større og flytende turbiner bidra til. Det er utrolig viktig at vi deltar på pilotene ved MET-senteret, for det er der vi utvikler nye løsninger på kostnadsutfordringene, og er man med under pilotene der, vil man også kunne være med ute på de store feltene. Det er stadig vekk nye piloter på senteret, med nye problemstillinger som krever nye løsninger. Her kan man komme tett på og bidra til å løse konkrete utfordringer. Da Makani-dragen ble testet i sommer, var det flere lokale krefter som bidro til dette. Men det er rom for flere, det er mye god kompetanse i regionen, og jeg håper flere vil kjenne sin besøkelsestid og utnytte den unike muligheten som ligger i MET-senteret, sier Birkeland og understreker også muligheten som ligger i katapultsenteret Sustainable Energy på Stord, sier Birkeland.

Einar Tollaksvik, adm dir i Saga Subsea (Foto: Shot by Skeie)

– Vi må ta posisjonen som Norges havvind-hovedstad!

Einar Tollaksvik i Saga Subsea er ikke i tvil om at havvind vil bli et industri-eventyr, og påpeker at aktørene på Haugalandet nå må stå sammen og ta posisjonen som Norges havvind-hovedstad.

– Samarbeidet i Norwegian Offshore Wind Cluster er kjempebra og godt strukturert. Klyngen består av en veldig god miks av store og tunge utbyggere, konkret fagkompetanse fra hele spekteret, leverandører, kompetanseinstitusjoner og mer politiske aktører. Skal slike nettverk bli gode, må alle være med, og det er de i klyngen. Haugalandet er gørrtunge på maritime operasjoner, men for å kunne ta posisjon som et viktig tyngdepunkt for norsk havvind-satsing, må vi stå samlet. Og vi må tørre å ta posisjonen, sammen. Enn så lenge er det ingen andre som har tatt den, så nå må vi kjenne vår besøkelsestid. Vi må si at det er vi som er Norges offshorevind-hovedstad, sier Tollaksvik.

Ole Sandvik, sjef for Aibel i Haugesund (Foto: Næringsforeningen)

Offshore-kompetanse en forutsetning for havvind

– Vi hadde aldri kunnet satse på havvind uten offshore-kompetansen vår, sier Aibels sjef i Haugesund Ole Sandvik. 40% av selskapets ordrereserve er nå innenfor fornybar-segmentet.

Den nylige milliard-kontrakten til Aibel gjelder havvindparken på Doggerbank i Nordsjøen. De ser også at utbygging på Utsira Nord vil være svært viktig.

– En flytende havvindpark på Utsira Nord vil være kjempeviktig. Bunnfast havvind begynner å bli god butikk, så må vi sammen finne smarte løsninger på komplekse utfordringer. Markedet vårt er i utgangspunktet globalt, og vi må hele tiden vurdere hva vi kan konkurrere på, men det er klart at det er fordeler ved å levere til norsk sektor, sier Sandvik.

Kenneth Walland, konsernsjef i Østensjø Rederi

Ser store muligheter i havvind

Kenneth Walland i Østensjø Rederi i Haugesund ser store muligheter innen havvind, og har stor tro på Utsira Nord.

– Vi er allerede godt innarbeidet i offshore-industrien, og vi ser at havvind er et ekspanderende marked, med stort behov for den type fartøy vi kan levere. Sånn sett er vår havvind-satsing en logisk fortsettelse av de mange operasjonene vi lenge har utført, forklarer Walland.

Åge Højmark, adm dir i Uptime International (Foto: TVH)

– Vi må ligge i forkant!

Åge Højmark i Uptime International mener Haugalandet har det som skal til for å bli en sentral havvind-aktør. – Men det krever at vi handler nå, og at vi evner å fokusere
på industrialisering og kostnadseffektivisering.

– Fagmiljøene på Haugalandet har høy maritim og offshore kompetanse, og vi har også flere foregangsbedrifter innenfor bygging og teknologi. Jeg tror kanskje en av utfordringene for en typisk olje og gassbedrift vil være omstillingen fra tankegangen om on/off-prosjektarbeid til en tankegang som handler mer om industrialisering, masseproduksjon og kostnadseffektivitet. Det er et mentalt skifte, og krever gjerne omstilling i organisasjonen. Men med riktig fokus, og den kompetansen regionen sitter på, er det svært gode muligheter. Vi kan være med å definere de globale standardene, men da må vi ligge i forkant. Det er lange tidslinjer i havvind, og det er viktig at myndighetene legger til rette for tilførsel av risikokapital, mener Højmark.

Magne Bjelland, Senior Manager innen forretningsutvikling i Kværner

Nødvendig med hjemmemarked

Skal vi inn i havvind, er vi avhengige av et hjemmemarked, mener Magne Bjelland i Kværner.

– Alle peker på Utsira Nord som det forløsende felt, og det er derfor viktig at det snarest blir gjort tilgjengelig for utbygging. Men for Kværner er også Sørlige Nordsjø II et viktig felt å frigjøre. Vår portefølje inneholder både flytende og bunnfaste fundamentløsninger. Utbygginger av felt i størrelser som Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II krever at vi må vi tenke samarbeid på tvers av bedrifter og kommunegrenser. Havvind krever nye leveransemodeller, og dermed nye bedriftsallianser.  Med hensyn til tilgang på areal for produksjon er det avgjørende at man ser på tvers av kommunegrensene. Her må de ulike kommunene snakke sammen. Havvind krever store industriarealer. Både på land og på sjø. Miljømessig vil det være feil om hver enkelt kommune eller bedrift etablerer sine egne bygge-siter. Vi må få til en overordnet strategi som både ivaretar miljø og verdiskapning i regionen. Det vil vi alle tjene på, understreker Bjelland.

Havnedirektøren med store havvind-planer

Havnedirektør Tore Gautesen (Foto: Kent Olsen, Karmøynytt)

– For subsea-miljøet og basen på Killingøy vil dette være en kjempemulighet. Mange av aktørene her er dypt inne i markedet allerede på bunnfast havvind, men jobber hardt med å posisjonere seg på flytende. Vi holder vi faktisk av arealer på Killingøy for å sikre muligheten for å etablere en drifts og vedlikeholdsbase for flytende havvind. Utsira Nord vil bli et viktig utstillingsvindu hjemme, og vi får vår egen bakgård å utvikle teknologi og erfaringer i, for så kunne ta dette med oss ut i verden, akkrurat som vi alltid har gjort innen shipping og offshore. I forhold til Utsira Nord ligger Killingøy utrolig godt plassert, mener havnedirektør Tore Gautesen.