Det har vært en spennende uke for alle transport-interesserte. De siste dagene har vi blitt servert flere lekkasjer om prosjekter som blir prioritert i ny Nasjonal Transportplan (2022-2033), og det gleder oss stort at Hordfast, Riksveg 13 og prosjekter på E134 har fått gjennomslag med tilhørende bevilgninger i ny NTP. Dette er gode nyheter for regionen.

Viktige prosjekt på E134 inne i første periode

La oss begynne med den viktige, og mest samfunnsøkonomiske, nasjonale transportkorridoren mellom øst og vest, E134. En vintersikker vei har lenge stått høyt på regionens ønskeliste, og denne uken kom nyheten om at tunnel mellom Seljestad og Røldal, samt ny utbedret vei til Husøy havn er inne i den første seksårsperiode perioden i ny NTP.

Seljestad-Røldal

3,1 milliarder kroner er prislappen for den 12.8 km lange tunnelen og i tillegg utbedres sju skredpunkter langs dagens vei. Det er lagt inn en bompengeandel på en halv milliard kroner. Traseen er ferdigregulert og det er bare å sette i gang med anbudsprosessen når budsjettet er vedtatt. Tunnelen fullfinansiert og prioritert i første periode av NTP.

Bakka-Solheim eller Røldal -Vågsli ikke prioritert

E 134 videre over Haukelifjell fra Røldal til Vågsli er ikke prioritert i første periode. Bakka-Solheim, en strekning som flere har løftet frem som en av de viktigste på E134, er ikke prioritert i NTPs første periode. Om det ligger inne i andre periode, er foreløpig uvisst.

Husøyveien på Karmøy

E134 strekker seg helt til flyplassen. Det er mange som har kjempe for en bedre og effektiv tilkomstvei til en av de største og viktigste havne- og næringsområdet på Vestlandet, nemlig Husøy. Onsdag kom beskjeden om at også den ligger inne i første periode i ny NTP. Veien er fullfinansiert med en prislapp på 130 millioner.

Alt er ferdig regulert fra Karmøy kommune, så det er egentlig bare å legge jobben ut på anbud når Stortinget har vedtatt finansieringen i budsjettet.

Les mer på Havis – Lekker fra NTP: Seljestadtunnel og Husøy prioriteres

Riksvei 13 rassikring i Ryfylket

Regjeringen foreslår også at det i kommende NTP skal settes av 200 millioner kroner til Rødsliane i første seksårsperiode, og 696 millioner i den siste perioden. Men de vil ikke sette dato for når byggingen av tunnelen kan starte. Lokalt og regionalt er det et ønske om å komme i gang og at hele summen legges inn i første periode. Tunnelen på fire kilometer vil fjerne en av Norges mest rasutsatte strekninger.

Les mer på NRK Rogaland – Staten tar regningen og sikrer en av Norges verste rasveier

Vil bygge Hordfast

Forrige uke kom nyheten om at regjeringen satser på ny E39 mellom Ådland og Sveatjørn, som skal redusere reisetiden mellom Stord og Os med nær én time. Hordfast er en foreslått ferjefri forbindelse og regjeringen setter nå av 37,7 milliarder kroner. Hordfast knytter Bergen og Sunnhordland tettere sammen. Det er bra for å bygge sterkere bo- og arbeidsmarked i regionen og i et større Vestlandsperspektiv nord-sør med Haugalandet i midten.

Les mer på NRK Vestland – Pengedryss over Vestlandet: Lover ny E16 og gigantbru på E39 til over 60 milliarder kroner

Regionbyen Haugesund får 600 millioner

Sammen med regionbyene Bodø, Ålesund, Vestfold-byene og Arendal/Grimstad har Haugesund lenge jobbet for å få på plass en byvekstavtale med statlig finansiering i Nasjonal Transportplan. De lokale regjeringsrepresentantene kan bekrefte at det legges inn 600 millioner kroner til mindre regionbyer. Foreløpig er det tre regioner som ligger inne, og Haugesund er blant disse tre. 

Hva er Nasjonal transportplan (NTP?)

Nasjonal transportplan (NTP) er en plan for transport både for vei, jernbane, sjø og luft i Norge, og den gjelder i tolv år om gangen. Planen blir revidert hvert fjerde år. I planen prioriterer regjeringen mellom alle samferdselsprosjekt i landet, og den definerer hva som skal bli satset på og gitt penger til. Bevilgningene må komme i budsjettet , og prioriteringer kan bli endret.