Det er planlagt ny ammoniakfabrikk i Sauda til fire milliarder kroner, noe som vil bety mange nye arbeidsplasser og store ringvirkninger for kommunen.

Det kommunale foretaket Sauda KF har jobbet med planene om å bygge en stgor ammoniakfabrikk i ett år sammen med Hy2gen Norge AS, den norske avdelingen av tyske Hy2Gen AG, produsent av grønn hydrogen og grønn ammoniakk. Fabrikken i Sauda skal produsere grønn ammoniak som skal brukes som drivstoff til ferjer.

– Det er anslått mellom 40 og 60 nye arbeidsplasser i selve fabrikken, i tillegg til rundt 100 arbeidsplasser i kjølvannet av den. En så stor etablering vil bli en veldig stor arbeidsplass i en kommune som Sauda og gi ringvirkninger for hele regionen, sier ordfører Asbjørn Birkeland. 

Ordfører i Sauda, Asbjørn Birkeland.

Sauda er godt i gang innenfor sirkulærøkonomien, og Eramet var den første norske industribedriften som fikk støtte gjennom Enovas program for støtte til pilotering av ny energi- og klimateknologi i industrien.

– Vi har lenge visst at vi har en rekke fortrinn når det kommer til kraftforedlende industri. Vi har tilgang på kraft uten å måtte bygge linjer, vi har store arealer, og ikke minst en kultur for dette. Prosessindustri har stått sentralt i Sauda i over 100 år, vi har gode fagfolk og støttefunksjoner, og er godt vant til skiftarbeid, sier ordføreren. 

Bankstiftelsen Agenda Vestlandet har bidratt med 1,8 millioner kroner til prosjektet, noe som gir Sauda kommune, Saudafallene, Hy2gen Norge AS og New Kaupang mulighet til å starte et mulighetsstudie. Kommunen er allerede i gang med forprosjekt og reguleringsarbeid. Industriområdet på Birkeland er på 140 dekar, og fabrikken vil etter hvert kreve nærmere 100 dekar. Utbyggingen skal skje i flere byggetrinn.

– Håpet er at vi kan ta en investeringsbeslutningen i løpet av ett års tid, sier Birkeland.

Her kan fabrikken komme. Industriområdet på Birkeland i Sauda er på 140 dekar (Foto: New Kaupang)