Selskapet Biovind i Vindafjord vil gjøre husdyrgjødsel og slakteriavfall om til biogass og drivstoff. 

Under Nyskapingsuka, onsdag 22. september, setter Haugaland Vekst fokus på næringsmulighetene innenfor sirkulær økonomi i regionen. I det digitale arrangementet «Sirkulær økonomi, fra avfall til ressurs» vi et overordnet blikk på sirkulær økonomi fra Haugaland Interkommunale Miljøverk (HIM), mens hovedfokus vil være på mulighetene for biogassproduksjon i regionen. 

Allerede i 2014 begynte daglig leder i Suldal Transport, Rune Furseth, å se på mulighetene for å utvikle biogass av avfallsmateriell. Ved å blande husdyrgjødsel fra ku og gris sammen med slakteriavfall, skapes råbiogass (metan). Komprimert biogass kan gjøres flytende og brukes som drivstoff til transportbransjen. CO2-gassen som skilles ut, kan brukes til oppvarming og i slakteriene. Dette vil gi store klimagevinster i et område der landbruket står for 36,5 prosent av klimautslippene.

Med selskapet Biovind AS planlegger de nå et fabrikkanlegg til mellom 100 og 180 millionar kroner i Ølen Næringspark på Nerheim. Under arrangementet «Sirkulær økonomi, fra avfall til ressurs» får vi høre mer om planene til Rune Furseth og Biovind, mens Magnar Bolme fra Rogaland fylkeskommunes Bioråd og produktsjef i Lyse for biogass vil se på mulighetene og begrensningene innenfor biogassområde i Rogaland. Daglig leder i Rogaland Landbrukspark/prosjektleder Rogaland biogassnettverk, Helga Hellesø vil fortelle om «Rogaland biogassnettverk».

Det digitale arrangementet «Sirkulær økonomi, fra avfall til ressurs»finner sted onsdag 22. september kl. 13.00 – 14.30, og du kan melde deg på her

Programmet ser slik ut:

  • Velkommen og introduksjon v/Haugaland vekst
  • Gro Stavland adm. dir. Haugaland Interkommunale miljøverk IKS (HIM): «HIM om sirkulær økonomi» (20 min)
  • Magnar Bolme, Rogaland fylkeskommunes Bioråd og produktsjef i Lyse for biogass: «Om mulighetene og begrensningene innenfor biogassområde i Rogaland» (20 min)
  • Helga Hellesø, Daglig leder i Rogaland Landbrukspark/prosjektleder Rogaland biogassnettverk: «Rogaland biogassnettverk – hvem er vi og hva kan vi bidra med». (10-15 min)
  • Rune Furseth og Kjell Thomas Kirketeig i Biovind AS: «Biogassproduksjon i Vindafjord» (15-20 min)
  • Eventuelle spørsmål

Nyskapingsuka fokuserer på innovasjon og entreprenørskap i hele regionen vår fra 20. – 24. september. Les mer om alle de spennende arrangementene på www.nyskapingsuka.no