Den mentale avstanden mellom nord og sør har blitt større.

 

Det sa tidligere redaktør i Stavanger Aftenblad, Tom Hetland, under Agendakonferansen. Han tror nordfylket vil få utfordringer når Rogfast står ferdig i et foredrag under Agendakonferansen.

– Det er et paradoks at mens avstanden fysisk sett mellom nordfylket og sørfylket har blitt mindre, er den mentale avstanden blitt større, sa han.

Han mener det skyldes konkrete endringer samferdselsmønsteret.

– Når Rennfast åpnet i 1992, førte det til at den reelle kontakten mellom nordfylket og sørfylket ble mindre. Før Rennfast kjørte vi gjennom Haugesund og Karmøy for å komme nordover. Nå husker jeg ikke sist jeg var på Karmøy, og til Haugesund reiser jeg bare når jeg har et ærende.

Han tror Rogfast kan forsterke Rennfast-tendensen.

Det man tror skal legge til rette for bedre kontakt kan ha uforutsette konsekvenser. Det blir kortere vei mellom Stavanger og Haugesund, men det blir også kortere vei til Bergen. Blir Haugaland en utkant til begge de to ytterpunktene? Det er en risiko for at Haugalandet kan bli spilleren som står i midten og prøver å fange ballen som to andre står og kaster til hverandre, sa han.

 

Hetland tror institusjonene spiller en nøkkelrolle, og minnet forsamlingen om at det går mot sammenslåing av Høgskolen Stord Haugesund og Universitetet i Stavanger. Og at kreftene som jobber for å bruke enorme beløp på et nytt universitetssykehus i Stavanger ikke går av veien for å telle med innbyggerne i nordfylket når de argumenterer for nedslagsfeltet sitt. Han pekte videre på politi og kulturliv.

I Stavanger har man investert i et stort og dyrt konserthus, og det er snakk om å bygge et nytt teater. Når det skal finansieres er det greit å si at nedslagsfeltet også er nord for fjorden. Hvilke konsekvenser vil det få for innbyggerne nord i fylket? spurte Hetland.

Samtidig pekte han på at veksttakten i Stavanger avtar som en konsekvens av oppbremsingen i offshorenæringen.

De siste tallene viser at storbyregionen Stavanger har den dårligste folketallsutviklingen enn alle andre i Norge. Det er ikke sikkert pendlerscenariet man har sett for seg vil være like reelt i framtiden som man har trodd fram til nylig, påpekte han.

Han avsluttet med noen ord om fotball.

Lær av FKH. De utstråler en entusiasme og en selvtillits om løfter hele regionen. Det gjør også artister som Vamp og Susanne Sundfør. De er viktige for å få en region til å tro på seg selv, sa han.