Haugesund Lufthavn Karmøy – En suksess historie

Som leder av flyplassutvalget og regionråd og som ordfører i vertskommunen Karmøy, presenterte Jarle Nilsen en oppdatering om status med flyplass-saken på dag to av Solamøte.

Nilsen dro fram at Haugesund Lufthavn på Karmøy har blitt en suksesshistorie under den nåværende avtale som har vært i drift siden mars 2003 og skal utløpe i mars 2018. Siden oppstarten har utenlandstrafikken økt fra 0 til over 200 000 utenlandspassasjerer årlig. Nilsen forklarte at det var viktig å merke at det er utenlands trafikken som gir grunnlaget for positiv drift på flyplassen.

“Av de 42 lufthavnene i Avinor systemet, er det bare 8 som går med overskudd – Haugesund er snart på vei til å bli den 9.”

Kritisk fase nå

Nilsen påpekte hvor essensielt flyplassen er for regionen men at vi finner oss nå i en kritisk fase. Samferdselsdepartementet kjører nå en ekstern utredning av de 3 alternativer for å finne fram til den optimale driftsmodell som skal føres videre fra 2018;

o   Ren Avinor modell

o   Lokal overtakelse av flyplassen

o   Anbudsutsetting av driften (Hybrid modell )
Utredningen skal være ferdig tidlig i februar

Forventninger til Stortingsbenken og politisk ledelse

En samlet Haugesundregion (tverpolitisk) er enige i at den beste og mest aktuell løsning er anbudsutsetting av driften – noe som skal sikre den videre gode utvikling.

“Vi er ikke i tvil om at hvis Haugesund flyplass må returnere til Avinor/den gamle driftsmodellen, vil den positive utviklingen raskt ta slutt”, sa Nilsen.

“Det skjer raske endringene i luftfarten – Til påske er det 2 år igjen av avtalen. Det skal ta minst 2 år for å få på plass den nye driftsstrukturen.Derfor er påske et kritisk tidspunkt for en beslutning fra sentral politisk ledelse. Vi har klare forventninger til både stortingsbenken og politisk ledelse i departementet i forbindelse med dette”.