Regional kompetanseutvikling

Yrkesmessen i Steinsvik Arena 14. og 15. januar er årets viktigste møteplass for ungdom og næringslivet i regionen. Målet er å sikre nødvendig kompetanseutvikling i regionen.

Ronny Sætre er Haugaland Veksts rådgiver for Haugalandet Skole – Arbeidsliv (HSA), og ansvarlig for å koordinere aktivitetene som elevene på ungdomsskolen skal gjennom i faget utdanningsvalg. Det være seg skolebesøk, jobbdager, åpen dag og yrkesmesser m.m.

At Haugaland Vekst satser på den årlige Yrkesmessen i Steinsvik Arena er ikke tilfeldig.

Ronny Sætre i Haugaland Vekst er klar for Yrkesmessen i Steinsvik Arena 14. – 15. januar.

– For at Haugesundregionen skal unngå stagnasjon og ha en sunn utvikling, er vi avhengige av å sikre oss god og riktig arbeidskraft for fremtiden. Haugaland Vekst arbeider derfor aktivt for å utvikle kompetansen i regionen. Gjennom faget utdanningsvalg og yrkesmessen arbeider vi for at ungdommene blir bedre kjent med næringslivet i regionen, både det offentlige og det private, og at de får satt seg litt inn i hva som kjennetegner arbeidslivet på Haugalandet – hvilke typer bedrifter vi har og hvilken kompetanse det er bruk for i årene fremover, forklarer Sætre.

NHO gjennomfører hvert år en kartlegging av bedriftenes kompetansebehov, og deres kompetansebarometer sier at regionen vår har mest bruk for folk med yrkesfaglig kompetanse.

– Det er viktig å spisse kompetansen opp mot de behovene regionen faktisk har, og at ungdommene får brukt sin kløkt på riktig måte. Da er det viktig å gi dem best mulig informasjon, og faget utdanningsvalg skal bidra til at elevene oppnår kompetanse i å treffe karrierevalg som er basert på elevenes ønsker og forutsetninger, sier Sætre.

Ungdommer mellom stands under HSA Yrkesmessen i Steinsvik Arena

HSA Yrkesmessen inngår som en del av faget utdanningsvalg, som skal bidra til å gi elevene en forståelse for betydningen av
utdanning, arbeidsdeltakelse og livslang læring. Gi kunnskaper om hva forskjellige utdanningsveier kan føre fram til, og gi innsikt i et arbeidsmarked i endring.

Det er viktig at ungdommene utvikler bevissthet om egne interesser og muligheter og å reflektere over hva det har å si for karrierevalg. I hovedområdet inngår kunnskaper og ferdigheter knyttet til informasjon om utdanning og yrker, men det er også viktig å lære hver enkelt å sette seg egne mål og lage karriereplaner, og få en forståelse av hvilke konsekvenser utdanningsvalget har, sier Sætre.

I tillegg til ca 60 utstillerbedrifter fra hele Haugesundregionen har yrkesmessen også kveldsarrangement der det blant annet er foredrag med populære Helsesista

 

Kveldsarrangementet tirsdag 14. januar starter klokken 17.00 og er gratis. Her oppfordres alle foresatte som har en tenåring i hus til å ta turen!

 

 

Video produsert av itisvincent.

 

Les mer på yrkesmessens egen hjemmeside: http://hsa-yrkesmessen.no eller på messens Facebook-side.