Regional utviklingsplan for Haugesundregionen

Haugesundregionen består av de ti kommunene Bokn, Etne, Haugesund, Karmøy, Sauda, Suldal, Sveio, Tysvær, Utsira og Vindafjord. Det er en region

«med flere ansikter», der noen av kommunene er likeverdig del av Sunnhordland og Ryfylke, – og regionen er delt på to fylker. Regionen har vel

115.000 innbyggere, og nær 85 % av befolkningen bor i det mest urbane området. Regionsenteret er Haugesund. Det er store ulikheter i regionen,

både i forhold til demografi, næringsstruktur og kommunestruktur. Dette gir ulike vilkår for å skape og utvikle vekst.

Det politiske samarbeidsorganet i regionen er Haugaland Vekst regionråd. Rådet består av ordførerne og rådmennene i de ti eierkommunene i Haugaland Vekst. Haugaland Vekst sin administrasjon er sekretariat for regionrådet og har ansvar for koordinering og gjennomføring av utviklingsplanen.

«Utviklingsplan Haugesundregionen» er de ti kommunene i regionen sitt grep for å «ta regi på framtiden», – å bidra til sterkere samhandling mellom næringslivet, utdannings- og forskningsmiljøer og offentlige aktører.

Her kan du lese mer om selve planen samt handlingsprogrammet for 2018.

Vedtatt regional utviklingsplan i alle eierkommunene sept.2017

Handlingsprogram for 2018 med lenke til vedtatt Regional utviklingsplan for Haugesundregionen

Handlingsplan 2019 for Haugaland Vekst IKS vedtatt av regionrådet 101218