Samles fredag for årets siste møte

Haugaland Vekst regionrådsmøtet fredag 12. desember blir det siste møte i 2014.

På agendaen denne gang står viktige regionale saker som bla. hva som skjer videre med flyplassen vår på Helganes, hvor både ledelsen i Avinor og vårt lokale Lutfhavnutbygging AS vil gi ordførere og rådmenn viktig informasjon. Tema omkring reiselivsutvikling og spesielt hvordan regionen bør samarbeid rundt større arrangementer, er også en aktuell sak som her informeres om.

Sted: Hemmingstad kultursenter, Spannaveien, Haugesund

Saksliste

Sak 37/14 – Godkjenning av innkalling

Sak 38/14 – Godkjenning av referat fra forrige møte

Orienteringssaker:

Sak 39/14 – Haugesund lufthavn Karmøy – status i arbeidet rundt ny samarbeidsavtale med Avinor

Sak 40/14 – Vold i nære relasjoner – hvordan samarbeider vi?

Lunsj

Sak 41/14 – Destinasjon Haugesund og Haugalandet – orientering om reiselivet i regionen

Sak 42/14 – Situasjonen i det regionale mediebildet? v/Ronny S. Carlsson, Haugaland Vekst

Sak 43/14 – Vikingland – hva er status? v/ prosjektleder Odd Erik Salvesen

Sak 44/14 – Status fra prosess rundt kommunestrukturen i HV-kommunene

Sak 45/14 – Status prosjekt «Velferdsteknologi»

Sak 46/14 – Status regionale saker og prosesser

Sak 47/14 – Eventuelt

Kl. 15.00 –   Avslutning

 

 

Bilde: Einar Tho/Haugesunds Avis