Sammen for gründere

Haugaland Vekst samler regionens «gode hjelpere» for å i fremtiden kunne gi Haugesundregionens gründere et så optimalt tilbud som mulig. 

I Utviklingsplanen for Haugesundregionen, som er ute til høring i disse dager, er én av strategiene knyttet til temaet gründere og titulert «En dør inn». Dette fordi virkemiddelapparatet, med alle dets gode hjelpere og veiledere, kan virke svært uoversiktlig for dem som ønsker å etablere egen virksomhet.

Torsdag 26. januar var derfor 15 gode hjelpere samlet for å i fremtiden kunne geleide regionens gründere på enklest mulig vis til oversikten over alle tilbud som finnes og de som etableres i fremtiden.

Landets beste gründerregion?

På møtet deltok representanter fra blant annet Sauda Vekst, Innovasjon Norge, Skape, Haugesundregionens næringsforening, Gründerloftet, DnB, Næringshagen RRS og næringssjefer fra fem av regionens kommuner.

En arbeidsgruppe sammensatt av de gode hjelperne skal nå se nærmere på konkrete tiltak, et arbeid som koordineres av Haugaland Vekst, for å nå et overordnet mål om å bli landets beste region på samhandling og tilrettelegging med og for gründere:

  • Etableringen av en Gründeruke, trolig på høsten, bygget rundt arrangementer som blant annet Skape-forum og Bedriftenes dag på Karmøy, samt se på muligheten for å bidra med også andre arrangementer.
  • Arbeide for å få på plass en oversikt over alle gründer-relaterte arrangementer i regionen og samle dem i en og samme kalender, slik at de er lett tilgjengelig for alle gründere.
  • Få flere gründere i Haugesundregionen til å delta på de mange Skape-kursene som arrangeres i vårt distrikt i løpet av året.
  • Arrangere forum for de gode hjelperne én gang per halvår for å kontinuerlig se på forbedringspotensiale for å kunne gi gründerne et best mulig tilbud og å stake ut kursen videre.

Neste møte mellom Haugesundregionens og gründernes gode hjelpere blir i april.