Administrerende direktør Trygve Seglem i Knutsen OAS Shipping ser seg lei av på at lokale bedrifter selges ut av regionen. Han etterlyser mer lokalt såkorn.

Det er ingen som bærer penger til Vestlandet. Vestlendingene må danne sine egne forretninger. Derfor er det trist og overraskende å se er at til tross for at virksomheter er utviklet og solgt, så blir det ikke alltid så mye såkorn igjen til nyskaping, sa Seglem under Agendakonferansen.

Selv leder han en virksomhet som har satt av ressurser til betydelig lokal innovasjon, ved siden av den daglige rederivirksomheten som sysselsetter cirka 120 personer i administrasjonen i Haugesund og 1800 seilende hvorav 300 er norske, de fleste offiserer.

Knutsen OAS har utviklet egne teknologiske løsninger innen behandling av ballastvann, reduksjon av avgassing under lossing på felt og eget system for transport av gass under trykk.

Når det gjelder det siste har vi brukt rundt 100 millioner kroner uten å få en krone igjen, opplyste han.

Blant det som har gitt såkorn er også lokale rederiers satsing på ResQ, et selskapet som baserte seg på sikkerhetsopplæring av offshore-personell. Selskapet ble i fjor videresolgt med god fortjeneste. En del av disse pengene har gått inn i Simsea AS, et selskap som nå skolerer sjøfolk ved bruk av avanserte simulatorer i Haugesund, og er i sterk vekst.

I tillegg til at innovasjon gir økt kompetanse, minnet Seglem også om at tradisjonell rederidrift generer kompetente hoder.

Skipene er full av teknologi. De skal finansieres, og det er krevende kontraktsforhandlinger. Forsikringer skal tegnes, havarier skjer, og det kan oppstå konflikter med kunder. Det er rett og slett grobunn for mye ekspertise i næringen, sa han.

Han mener rederiene i Norge har relativt gode rammevilkår.

 

Rederiselskapene i Haugesund er sterkere enn noen gang. Fem rederier som er ganske store pluss seks-syv mindre rederier som kan ha grobunn for å vokse videre, sa Seglem.