SKAPE skaper bedre nyskapere

Fremtidens arbeidsplasser blir skapt av mennesker som tør å ta sjanser og som satser på egne evner og ideer. Felles for dem alle er samtidig å få oversikt og kontroll på forretningsplan, budsjett, prissetting og andre større og mindre prosesser og formaliteter forbundet med en bedriftsetablering. Et eller flere SKAPE-kurs kan gi uvurderlig god hjelp for den som befinner seg på stien inn i den store etablererjungelen.

 

Tall fra proff.no viser at det var hele 6708 nyetableringer i Rogaland i 2015. For inneværende år og frem til i dag, er tallet 1769. I 2016 har det i kommunene på Haugalandet frem til i dag vært oppstart for 400 nye virksomheter. Med andre ord er det mange som realiserer sin bedrift- og konseptidé.

Mange av personene bak oppstartene har i år debutert som bedriftsetablerere. Flere av dem har fått god hjelp på veien fra SKAPE. SKAPE er et partnerskap mellom Innovasjon Norge, Fylkesmannen i Rogaland, NAV, kommunene i fylket og Rogaland Fylkeskommuneønsker, som på en enkel og brukervennlig måte skal gi en oversikt over og gi ulike etableringstilbud i hele Rogaland.

SKAPE holder hvert år flere kurs som er rettet mot nyskapere og etablerere av nye bedrifter.

Flere av dem arrangeres også her på Haugalandet i nær fremtid:

 

Tirsdag 24. mai 2016:

Introduksjonskurs – Haugesund

Sted: Haugaland Vekst/Meieriet, Karmsundgata 51

Når: Tirsdag 24. mai kl. 18.00 til kl. 21.00

Kurset er for etablerere som nylig har etablert eller har plan om å etablere egen bedrift. I løpet av kursets tre timer, gjennomgår kursleder grunnleggende elementer som er viktig i forbindelse med etablering av egen bedrift, som lover og regler i forbindelse med en bedriftsetableringen.

Her vil det også bli gitt praktiske råd slik at den som ønsker å starte for seg selv skal kunne velge best egnet selskapsform og registrere eget firma. Kurset gir også en innføring i hva en forretningsplan er, samtidig som kursdeltakerne får kjennskap til hva SKAPE kan tilby av hjelp vedrørende en nyetablering.

 

Tirsdag 5. april 2016:

Regnskap, prissetting og kalkulasjon – Avaldsnes

Sted: Rogaland Ressurssenter, Helganesveien 41

Når: Tirsdag 5. mai – kl. 17.00 til kl. 21.00

Dette kurset vil med en grunnleggende innføring gi etablereren et bedre grunnlag for å forstå et regnskap – med eller uten regnskapsfører. Kurset skal også gjøre etablereren i stand til å ta riktig pris for sine produkter.

 

Tirsdag 10. mai 2016:

Salg og markedsføring – Avaldsnes

Sted: Rogaland Ressurssenter, Helganesveien 41

Når: Tirsdag 10. mai – kl. 17.00 til kl. 21.00

Kurset gir økt forståelse for salg og salgsprosesser som en viktig del i alle bedriftsetableringer. Deltagerne skal lære hvordan salg er knyttet til forretningsplanen, hvordan salgsprosessen bør innrettes og hvorfor salg er en kontinuerlig prosess både mot nye og eksisterende kunder.