I forbindelse med Sildikon Valley-prosjektet lyser vi ut spennende sommerjobber i samarbeid med HVL.

Haugaland Vekst er et interkommunalt selskap (IKS) eid av Karmøy, Haugesund, Tysvær, Sveio, Utsira, Bokn, Vindafjord, Etne, Sauda, Suldal og Rogaland fylkeskommune med 1/11 del hver.

Selskapets formål er å drive regionalt nærings- og utviklingsarbeid på vegne av deltakerkommune. Vi bidrar til økt samhandling, attraktivitet og verdiskaping i regionen. – Vi kobler ressurser sammen og jobber med prosjekter i samarbeid med andre regionale aktører og bedrifter. Et eksempel på hva vi arbeider med er koordineringen av Sildikon Valley, et annet er Nyskapingsuka.

Haugaland Vekst arbeider i henhold til målene i Veikart for Haugalandet 2021-2025 der et av områdene er kompetanse. I disse dager utarbeides en kompetansestrategi for regionen med vekt på næringene innenfor havnæringene, grønn energi og industri. I tillegg pekes det spesifikt på IT næringene. Strategien vil bli klar i løpet av april og planen er at Sildikon Valley stillingen som vi deler med HVL, skal arbeide videre med problemstillinger som reises i kompetansestrategien.

Arbeidssted: Haugesund
Arbeidsperiode: fra 20. juni til 29. juli 2022
Søknadsfrist: 3. mars 2022

Søknad og CV sendes i ett dokument til frank.kongshavn@hvl.no.