Byene er motorene i regionsutvikling. Det er en av konklusjonene i en ny rapport om økonomisk samhandling i Haugesundregionen.

Anne Espelien, en av forskerne i selskapet Menon som står bak rapporten «En region – ett ansikt», presenterte noen av funnene under Agendakonferansen.

Hun ser realiseringen av samferdselsprosjektene Rogfast og Hordfast ikke bare som en trussel, men også som en mulighet for Haugesund-regionen.

  • Griper dere muligheten på en riktig måte, kan det gi en fantastisk utvikling. Rogfast og Hordfast knytter dere tettere sammen med Bergen og Stavanger-regionen. Mulighetene ligger i en utvidet bo- og arbeidsmarkedsregion, påpekte hun.

I rapporten kommer det fram at siden 2004 har verdiskapningen økt med 66 prosent og sysselsettingen med 24 prosent i regionen.

– Det tyder på en sterk produktivitetsøkning, sa hun.

50 prosent av den økte verdiskapningen kommer av vekst i den petro-maritime næringen.

  • Nå ser vi at oljeprisen faller, og vi er redde for hva som skjer i en region som er så sterkt avhengig av denne næringen, sier hun.

Men hun påpekte samtidig at Haugesund-regionen har klart seg bra gjennom finanskrisen.

– Og det er fullt mulig å komme gjennom det noen kaller for en krise i den petro-maritime næringen, sa hun.

I rapporten kommer det fram at mens det er den petro-maritime næringen som driver fram veksten i Haugesund, Karmøy, Tysvær og Vindafjord, så er det handel og bygg- og anleggsnæringen som dominerer ellers.

Rapporten peker også på at den interne arbeidspendlingen er nokså høy.

  • Sysselsettingsbehovet løses av det interne arbeidsmarkedet, konkluderte Espelien.

Samtidig viser forskning at Haugesund tømmer omlandet for kompetanse.

  • Det er ikke så rart. For det er veldig mange jobber i Haugesund og Karmøy. Det styrker teorien om at folk bor i omlandet, og jobber i byen. Det betyr at Haugesund er en veldig god motor på ulike områder, understreket hun.

Samtidig ser forskerne at jo lengre vekk fra Haugesund man kommer, desto flere flytter helt ut av regionen.

  • Når vi kommer til utkanten av regionen, til Etne, Sauda eller Suldal, så flytter de fleste høyt utdannede ut av regionen. Sier dette noe om samspillet i regionen? Evner man å ta hele regionen i bruk, eller er det et bilde på at kommunene i ytterkant er mer frakoblet regionen? spurte hun og oppsummerte med at skal man oppnå vekst må man framstå som en samlet region med klare prioriteringer._C1Q4190