HSH-rektor Liv Reidun Grimstvedt tror en fusjon med Universitetet i Stavanger blir bra for HSH og regionen. Men understreker at gode krefter må snakke sammen for å unngå en filialisering av institusjonen.

Med sine 300 ansatte og 3.228 studenter leder Liv Reidun Grimstvedt en av Haugalandet og Sunnhordlands mest sentrale institusjoner.

I et foredrag under Agendakonferansen kunne hun også fortelle at de aller fleste studentene ble igjen i regionen, sysselsatt i lokale virksomheter.

Hvis ikke dere som sitter her samarbeider, vil vi risikere å bli en filial, sa hun til forsamlingen av næringslivsfolk, politikere og byråkrater.

 

Det er ingenting som tyder på at ikke studenter kommer til oss, og særlig ikke nå når vi bygger de fineste studentboligene på den siden av Langfjella.

På spørsmål fra debattleder Ronny Carlsson om hva målet for en fusjon er, svarte Grimstvedt:

Kvalitet er målet. Økt robusthet. Å bygge større fagmiljø. Gi muligheten for at denne regionen kan få flere masterutdanninger, og større mulighet til å delta i Horisont 2020 som er den viktigste finansieringskilden i framtiden, sa hun.