– Uten flyplassen vil hele regionen bli satt kraftig tilbake

1. mai er altså en skjebnedag for Haugesund lufthavn, Karmøy. Her kan du lese hva næringslivsledere i regionen tidligere har uttalt knyttet til viktigheten av at Haugesundregionen har en flyplass med et godt rutetilbud. 


Bjørn M. Apeland, CEO Steinsvik

– Et godt flyplasstilbud er helt elementært for vår virksomhet. Våre ansatte har utstrakt reisevirksomhet og vi er avhengige av et godt rutetilbud fra Haugesund.

– Vi har merket oss at noen av avgangene er innskrenket allerede, og det er ingen god utvikling. Ikke bare er det negativt for oss, men det gir også et uheldig signal om regionens attraktivitet og konkurransekraft.


Ingolf Voll, Gassco

– Det å ha egen flyplass i regionen er helt avgjørende for Gassco. Vi har virksomhet i Tyskland, Belgia, Frankrike, England og Skottland og dermed en utstrakt reisevirksomhet. Vi har også besøkende hver eneste dag som ankommer med fly. Når det gjelder flytilbudet betyr Ryanair og de andre utenlandsrutene ingenting for oss. Vi trenger først og fremst et godt rutetilbud til Oslo, og et flyselskap som tar ansvar for passasjerene fra A til Å, uansett hvor i verden man skal.

Hva må Samferdselsdepartementet ta med seg inn i prosessen, når de nå tar ansvaret for å utrede videre driftsmodell?

– Dette handler om hvilken taktikk regionen skal velge for å beholde flyplassen, og jeg synes dette er veldig vanskelig. På den ene siden har Avinor uttrykt usikkerhet rundt fremtiden for Helganes når Rogfast kommer, så dette kan bety at vi må finne en driftsmodell utenom Avinor. På den annen side er jeg usikker på om regionen har evne og vilje til å stå samlet om en slik modell. Det vil kreve både kapital og samarbeid på tvers av kommunene, og ingen av delene ser dessverre ut til å prege regionen for øyeblikket

– Å beholde flyplassen er den viktigste enkeltsaken for vår region, mye viktigere enn Rogfast, E134 og kommunesammenslåing. Uten egen flyplass vil hele regionen bli satt kraftig tilbake. I dag kan de fleste beregne mellom 15 og 30 min til flyplassen, til Sola gjennom Rogfast må man legge inn minimum 2 timer i morgen- og ettermiddagsrushet. Det vil ikke være til å leve med for mange bedrifter og jeg frykter rett og slett at bedrifter flytter ut av regionen over tid. Nyetableringer kan vi se langt etter.


Anne Kristin Helgeland, daglig leder Rogaland Ressurssenter 

– Skal vi sikre oss gode konkurransevilkår mot nærliggende regioner, er det avgjørende med god kommunikasjon inn og ut fra Haugalandet. Vi har store industriaktører i regionen som allerede er storforbrukere av flyplasstilbudet, men dette er også viktig for mange mindre bedrifter.

I tillegg er flyplasstilbudet noe som løfter hele regionens attraktivitet som bo- og arbeidsregion. Vi blir stadig mer internasjonale, både profesjonelt og privat, og et godt kommunikasjonstilbud inn og ut i verden er avgjørende regionens tiltrekningskraft.


John Malvin Økland, avdelingsdirektør Sjøfartsdirektoratet

– Et godt flyplasstilbudet i regionen er svært viktig i forbindelse med Sjøfartsdirektoratets arbeid. Sjøfartsdirektoratet er en virksomhet som består av 320 ansatte. 110 av våre ansatte er lokalisert på flere kontorer rundt i landet. Sjøfartsdirektoratet har ansvaret for utvikling av det maritime regelverket, som i hovedsak fastsettes internasjonalt i IMO, EU m.v. I denne sammenheng reiser ansatte på møter i London, Brussel, Lisboa m.v.  Direktoratet er også arrangør av ulike nasjonale konferanser bl.a Sjøsikkerhetskonferansen med ca. 300 deltakere.

– Direktoratet er en kompetansebedrift som må tilby gode ordninger for å få rekruttert de beste. Et godt utbygd flyplasstilbud til ulike nasjonale og internasjonale destinasjoner er derfor også viktig i rekrutteringsarbeidet.

– Det er derfor viktig at Samferdselsdepartementet og Avinor i en fremtidig driftsmodell ikke forringer dagens flytilbud, men lager en modell som er med på å videreutvikle og som styrker tilbudet.