Utredningen av flyplassen er i gang

Haugaland Vekst har i dag deltatt i det første referansegruppemøtet for utredningen av alternative driftsmodeller for Haugesund Lufthavn, Karmøy. 

Det er Samferdselsdepartementet som har bestilt utredningen og Haugaland Vekst deltar i referansegruppen sammen med ledelsen i Avinor. Det svenske konsulentselskapet Pontarius AB har fått oppdraget som utreder.

– Det var et positivt møte i dag, og vi har diskutert prosjektplanen og innhold. Vi ser fram mot å få prosjektgruppen på besøk i løpet av februar, sier Tormod Karlsen i Haugaland Vekst.

Det er signalisert at den endelige rapporten ferdigstilles i midten av april.