– Vekstbedriftene er viktigst for fremtiden

Professor ved Handelshøyskolen BI, Torger Reve, uttalte i 2012, før oljebobla sprakk for alvor, at i fremtiden er omstilling innen oljerelatert næring høyst nødvendig. På Agendakonferansen 2016 fortalte Reve hva som er det viktigste for fremtidens næringsliv på Vestlandet: Vekstbedrifter.  

 

– Vestlandet har lagt alle eggene sine i den samme svarte oljetønna. Det har skjedd noe med Gullkysten. Oljefondet betaler pensjonen for vår generasjon, men vi må ha et næringsliv vi kan leve av også i fremtiden. Nå må vi tenke annerledes, sa Reve foran de 150 konferansedeltakerne.

I 2015 var det hele 6495 nyetableringer bare i Rogaland. Tallet i år per 1. desember er 6243. BI-professoren påpekte at det var vel og bra at det popper opp nye bedrifter, samtidig er det for få av dem som skaper nok nye arbeidsplasser og vekst.

– Har vi bare mange bedrifter av typen «Torgers Pizza», holder ikke det. For hvor mange ansettelser gir det? 3? Kanskje 4?

– Vi trenger flere Jakob-er

Reve pekte blant annet innover i region, nærmere bestemt på Nedre Vats og Jakob Hatteland, for et prakteksempel på innovasjon og produktivitet i en vekstbedrift, som også har investert i nye selskaper. 

Haugesund 24112016 Agendakonferanse i regi av Haugaland Vekst.

– Vi trenger flere Jakob-er, påpekte Torger Reve ovenfor de mange lederne og beslutningstakerne i regionen som deltok under Agendakonferansen 2016. Foto: Jan Kåre Ness.

– Vi trenger flere Jakob-er. Og bedrifter som Hatteland og Steinsvik finnes her i regionen. Man behøver ikke å se til og lete i Oslo for de gode eksemplene. De nye vekstbedriftene er de som skal skape våre nye arbeidsplasser, manet professoren.

I fortsettelsen trakk han fram etablering av Kompetansefondet Sørlandet og samarbeidet som er etablert blant de maritime klyngene og energibransjen på Vestlandet.

– Innovasjon skjer når klyngene kobles. Se bare på Ocean Wind. Og dere må bygge opp interessante laboratorier for start-ups. Dette må dere få til i Haugesund. Lykkes dere å få gitt skikkelig liv til bare ti prosent av nyetablererne, er dette nok til å få i stand en snuoperasjon. Og i klyngene må det være med noen som Jakob, noen investeringsvillige med kapital.

7 fasitsvar for Vestlandet

Avslutningsvis minnet Reve om de gedigne mulighetene innen havnæringen, som i 2030 vil ha en global omsetning på hele USD 3000 milliarder.

– Her har Vestlandet en fantastisk mulighet til å innta en global posisjon.

Før Reve takket for seg, la han frem en oppsummerende oppskrift på hvordan Vestlandet skal lykkes i årene som kommer og i livet etter oljen.

1. Utvikle sterkere innovative økosystemer

2. Skape bedre rammebetingelser for oppstart

3. Skolere entreprenører med ambisjoner

4. Få fram mer (lokal) venturekapital

5. Tenke globale markeder fra dag én

6. Finne nye forretningsmodeller

7. Bruke hele Vestlandet