Velferdsteknologi er en fellesbetegnelse på tekniske installasjoner og løsninger som kan bedre den enkeltes evne til å klare seg selv i egen bolig, og bidra til å sikre livskvalitet og verdighet for brukeren.

Målet med velferdsteknologi er å skape en tryggere og enklere hverdag både for bruker, pårørende og omsorgspersonell.

I arbeidet med å utvikle gode velferdsteknologiske tjenester er det nødvendig med et bredt samarbeid. De ti kommunene på Haugalandet har derfor gått sammen om å finne de beste løsningene for sine innbyggere, og med det forme morgendagens omsorg.

Prosjektet har samarbeidet med Helse Fonna, HVL, USHT, FOUSAM, KS mfl i arbeidet.  Brukerreprentanter har også deltatt aktivt inn i arbeidet. 

Sturle J. Monstad i Haugaland Vekst leder det interkommunale prosjektet om innføring av veldferdsteknologi i de ti kommunene i regionen.

Nyttige lenker:
Velferdsteknologi – prosjektplan
hvakanhjelpe.no – nyttig nettsted om muligheter
Aktuelle arrangementer

En ny og moderne trygghetsalarm har mange nyttige funksjoner.
Lokaliseringsteknologi gir trygghet for brukere, pårørende og helsepersonell
Røyksensor redder liv
Medisindispensere er til stor hjelp.