Velferdsteknologi

«Målet mevelferdsteknologiens-abcd velferdsteknologi er å skape en tryggere og enklere hverdag både for bruker,
pårørende og omsorgspersonell.»

Velferdsteknologi er en fellesbetegnelse på tekniske installasjoner og løsninger som kan
bedre den enkeltes evne til å klare seg selv i egen bolig, og bidra til å sikre livskvalitet og
verdighet for brukeren.

 

I dette arbeidet trenger vi et bredt samarbeid og regionens 10 kommuner jobber sammen
for å forme morgendagens omsorg.

 

 

Noen lenker:

Prosjektplan
«Hva kan hjelpe» Nyttig nettsted omkring muligheter

Filmer om velferdsteknologi og morgendagens omsorg

Se flere i menyen til høyre.