– Vi bygge fiber mellom Ryfylke og Storbritania

En fiberkabel mellom Norge og Storbritannia er nødvendig for å realisere muligheten for globale datasentre i Norge. Hvis Staten er med på et spleiselag til nytte for hele landet, så ligger en ny fiberkabel mellom Norge og Storbritannia på plass i løpet av to år.

Lyse, BKK, Smedvig, Hatteland, Haugaland kraft og Ryfylke IKS setter nå fart i planene med å bygge en nasjonal fiberkabel mellom Norge og Storbritannia. Arbeidet med prosjektet ble initiert av  selskapene Ryfylke IKS, Haugaland Vekst og Greater Stavanger samt Rogaland fylkeskommune. Etter hvert ble også Hordaland fylkeskommune med i prosjektet. Aksjeselskapet No-Uk Com AS er nå etablert for at Englandskabelen skal realiseres.

Hele landet vil ha nytte av en ny kabel, som skaper store og spennende muligheter. Mengden data i verden vokser enormt når vi kobler alt fra pulsklokker, biler og maskiner til internett. Frem til 2020 kan Europa få opp mot 200 nye senter for bearbeiding av enorme datamengder. Et såkalt hyperscale datasenter kan bygges i tre trinn i løpet av ti år. Det kan skape 6800 årsverk over en periode på tolv år. I tillegg kommer 450 årsverk årlig når datasenteret er i full drift.

Englandskabelen er et virkemiddel og døråpner for etablering av ny digital kraftkrevende industri. Sjøfiberkabelen er et åpent system og kundene betaler kun kostpris for mørk fiber.

– Norge har naturgitte forutsetningen for å huse store datasentre. Mye og stabil fornybar vannkraft, kalde fjorder og kald luft reduserer det enorme behovet for kjøling av datasentrene. Men hverken Microsoft, Amazon eller andre internasjonale giganter vil etablere datasenter i Norge før et nasjonalt prosjekt med direkte fiberforbindelse ut av landet blir realisert, sier Knut Molaug, daglig leder i Green Mountain, Smedvigs datterselskap, som driver datasenter på Rennesøy.

En fiberoptisk sjøkabel mellom Norge og Storbritannia er et nasjonalt grep for å sikre ytterligere nødvendig kapasitet mot utlandet og diversitet i markedet.

– Dagens marked kontrolleres av få aktører. Kablene til utlandet, som ble bygd på 90-tallet må byttes ut for å møte fremtidens krav fra globale grønne datasentre. For globale aktører vil en ny kabel redusere risikoen, øke fleksibiliteten og gi verdifull kapasitet, sier Dag Aanensen, prosjektleder for Englandskabelen.

Hvis Staten er med i prosjektet for å redusere samfunnets sårbarhet, så er investorene i NO UK COM as klare til å sette i gang prosjektet på mer enn 465 millioner kroner.

– Det er svært liten mulighet for å tjene inn denne investeringen bare med salg av kapasitet i fiberen. Vår erfaring er at kundene først kommer når kabelen er på plass om to år. Investorene setter ikke i gang før kundene er på plass. For investorene er risikoen dermed stor. Myndighetene har til nå trodd at markedet vil løse utfordringene, men aktørene venter på hverandre. Realiseringen henger på at myndighetene tar et nasjonalt grep gjennom å forplikte seg via statsbudsjettet for 2018. Vi er villige til å satse, men uten offentlig involvering denne høsten, så blir ikke prosjektet realisert i løpet av 2019, sier Ketil Barkved daglig leder i No-Uk Com AS.

Myndighetene har i flere rapporter og vedtak i Stortinget pekt på den nasjonale sårbarheten med få kabler ut av landet. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet(NKOM) understreker nødvendigheten av at nye kabler bygges, og de har tatt til orde for at Staten involverer seg.

– Den nasjonale samfunnsnytten av Englandskabelen er stor. Sårbarheten kan reduseres og nye arbeidsplasser kan skapes. Norge har bygd kraftkabler og gassrør til Europa. Nå er det nødvendig med en fiberkabel for hele nasjonen mellom Norge og Storbritannia. Staten må delta i spleiselaget når den kommersielle risikoen er for stor til at investorene kan bære risikoen alene, sier Barkved.

For mer informasjon, kontakt:

Ketil Barkved, daglig leder No-Uk Com AS, telefon: 917 66 096