Kvitebjørn Havvind AS har søkt om konsesjon for å drive flytende havvind på Utsira Nord. Det samme gjør Equinor og Hitecvision-selskapet Vårgrønn, og det blir enda flere.

Haugalandet posisjonerer seg som landets havvind-region. Fra 1. januar i år åpnet muligheten for å søke konsesjon i den aller første tildelingsrunden for havvind på norsk sokkel.

Mens mange aktører venter på at Olje- og energidepartementet er klar med sin varslede veileder for konsesjonene, har Tromsø-selskapet Kvitebjørn Havvind AS allerede sendt inn sin søknad. Energi-selskapet leverer i dag vannbåren varme og varmt tappevann til blant annet Universitetssykehuset Nord-Norge, Tinghuset, Universitet i Tromsø, idrettshallene i Tromsø, barnehager, skoler og en rekke boligområder i byen.

Nettavisen Energi24 har fått tilgang til søknadsdokumentene, der Kvitebjørn skriver at de for å kunne komme raskt i gang, har valgt en fasedelt utbyggingsplan og en teknologi for møller og understell som er kommet så langt at den vil bli utprøvd i nær framtid.

– Vi legger opp til en faset utbygging i Utsira Nord. Det sørger for en raskere realisering og er også tilpasset muligheten for å ta imot strømmen på land. Vi tror nemlig at avsetning av strøm er største utfordring for Utsira Nord, men våre planer er drøftet med tanke på samordning med Haugaland Kraft Nett og deres arbeidet med å øke kapasiteten, sier styreleder i både Kvitebjørn Havvind og eierselskapet Daimyo, Karsten Aubert, til ENergi24.

Karsten Aubert, styreleder i Kvitebjørn Havvind AS

Kvitebjørn planlegger for etableringen av totalt 28 turbiner, med produksjonskapasitet på hele 14-15 MW hver. Den totale strømproduksjon vil dermed kunne bli opp mot 420 MW. Hywind Tampen har til sammelikning 11 turbiner med kapasitet på 8 MW og en samlet effekt på 88 MW.

Flytekonstruksjonen som planlegges brukt er utviklet av Dr. Techn. Olav Olsen og skal fra 2022 gjennomgå siste fase av teknologiutviklingen før den er klar for sertifisering for fullskala demonstrasjon.Kvitebjørn anslår at kostnadene for første fase, med 5 vindturbiner á 14-15 MW og forbindelse til Utsira, vil. Være rundt 2,6 milliarder kroner. Trinn 2, med fem turbiner, har et kostnadsanslag på rundt 2 milliarder kroner. Trinn 3 og 4, med til sammen 18 turbiner, er beregnet til cirka 7,2 milliarder kroner.

Flere søkere

Det er også klart at Equinor og Hitecvision-selskapet Vårgrønn slår seg sammen og søker konsesjon for flytende havvind ved Utsira Nord, skriver nettavisen E24.

– Flytende havvind kommer til å bli en stor industri og også svært viktig for å klare å nå klimamålene fra Paris, sier konserndirektør for Nye løsninger i Equinor, Pål Eitrheim til E24.

F.v.: Ole Ertvaag, CEO HitecVision, og Pål Eitrheim i Equinor (Foto: Equinor/Arne Reidar Mortensen)

Equinor eier 65% i prosjektet, mens Vårgrønn har 35%.

I tillegg til Kvitebjørn, Equinor og Vårgrønn har både Aker Offshore Wind og Fred Olsen Renewables/Hafslund Eco allerede meldt interesse, og det har også Norseman Wind (Norgesgruppen) og det nystartede selskapet Deep Wind Offshore, med Haugaland Kraft, Sunnhordland Kraftlag og Knutsen OAS i ryggen.