Sammen med Rogaland fylkeskommune, Stavanger kommune, Sandnes kommune, Haugesund Kommune og Karmøy kommune og Greater Stavanger er Haugaland vekst med på en undersøkelse som skal se nærmere hvordan krisen rammer næringslivet i fylket. Hensikten er å få på plass krisetiltak som virkelig treffer. Undersøkelsen skal utføres av forskningsinstituttet NORCE rett over påske. Næringssjef i Karmøy kommune vil fungere som vår faglige kontaktperson.

– Vi trenger en dypere forståelse av hvordan krisen rammer næringslivet i fylket. Da kan vi bidra til å få på plass krisetiltak som virkelig treffer.

Det sier fylkesordfører Marianne Chesak. I samarbeid med flere kommuner har hun akkurat bestilt en større og dyptpløyende spørreundersøkelse rettet mot et 70-talls bedrifter i fylket.

– Vi må gjøre alt det vi kan for næringslivet i fylket i denne vanskelige situasjonen. Derfor er jeg glad for at vi forener krefter med flere av kommunene i fylket for å få til dette.

Trippelt rammet

Ordfører i Stavanger, Kari Nessa Nordtun, påpeker at regionen er trippelt rammet av krisen.

– Jeg vil oppfordre alle bedrifter om å bli med på undersøkelsen. For å gjøre gode, presise tiltak trenger vi å vite hvor skoen trykker. Vår region står i stor fare nå, med trippelsmell som følge av både korona og lav oljepris kombinert med valutasituasjonen. Samarbeidet som Stavanger kommune tok initiativet til er godt i gang, og informasjonen fra undersøkelsen vil styrke grunnlaget for å utarbeide gode, konkrete tiltak og prosjekter for å hjelpe næringslivet i regionen, sier Nessa Nordtun.

Hva må til?

Næringsforeningene i fylket har allerede dokumentert noen konsekvenser av koronakrisen.

– Nå skaffer vi oss en dypere innsikt i hva som er de største utfordringene for de ulike bransjene – og hvilke tiltak næringene vurderer som de viktigste for å komme helskinnet gjennom krisen, sier Marianne Chesak.

Mer målrettede tiltak

Spørreundersøkelsen starter rett over påske. Da vil rundt 100 større selskaper i fylket få en telefon fra forskningsinstituttet NORCE.

– Regionen vår har store utfordringer nå og i framtiden. Kommunene og næringslivet må samarbeide godt for gode løsninger. Undersøkelsen vil kartlegge situasjonen innen mange bransjer og vil bidra til videre arbeid, sier ordfører i Sandnes, Stanley Wirak.

Marianne Chesak ber alle selskap delta dersom de blir kontaktet.

– På den måten bidrar dere også til mer målrettede tiltak for å dempe krisen, sier hun.

Fakta om spørreundersøkelsen:

  • Telefonundersøkelse av et representativt utvalg av større selskaper, cirka 70- 100, i ulike næringer. Både Haugalandet, Ryfylke, Nord Jæren og Dalane dekkes.
  • Gjennomføres i første omgang i uke 16 og 17 med mulighet for oppfølging etter sommeren.
  • Metoden for gjennomføring er kvalitativ spørreundersøkelse. Hver samtale vil vare i cirka 45 minutter.
  • De anonymiserte resultatene vil fordeles på næring, bransje og region.
  • Forskningsinstituttet NORCE gjennomfører undersøkelsen på vegne av Rogaland fylkeskommune, Stavanger og Sandnes kommune, Greater Stavanger og Haugaland Vekst.

Kontaktpersoner: