Haugaland Vekst og Haugaland Kraft inviterte til webinar om Haugalandet som RENergi-region tirsdag 7. september.

Her var det fokus på hvilke muligheter regionen vår har innenfor innenfor grønn og ren energi, og hva dette kan bety for industri og arbeidsplasser i regionen vår.

RENergi-webinaret kan ses her:

Den nye energihverdagen

Om noen år blir det færre arbeidsplasser i oljen, og vi må tilpasse oss fremtidens utvikling skal Haugalandet fortsette å være en attraktiv region. I omstillingen vi står overfor er det noen industrier som blir ekstra viktige i årene fremover.

I følge Telemarksforskning må vi skape 7500 arbeidsplasser lokalt fram mot 2040 for å få en positiv utvikling på Haugalandet og nå målsettingen som er satt om bærekraftig vekst på link linje med resten av landet. En stor del av arbeidsplassene bør være innen eksportrettede næringer for å nå målet om økt verdiskaping i regionen. Hvor skal arbeidsplassene komme? Hvor skal arbeidsplassene komme? Hvilke næringer? Hensikten med energidagen, hvorfor så viktig, det overordnede bilde av muligheter innenfor fornybar energi/industri og potensiale for verdi- og jobbskaping. 

Haugalandet som RENergi-region 

Haugalandet er en viktig kraftregion med store mulighetene for industri- og næringsutvikling, arbeidsplasser og kompetansetilførsel. Vi har både kompetansen og de naturgitte forutsetningene som skal til, men for å kunne vinne frem i kampen om de nye arbeidsplassene som hele Norge nå kjemper om, er det viktig at vi står samlet på tvers av politiske partier og kommuner, og at vi utnytter det mulighetsbildet vi nå har innenfor RENergi og sirkulærøkonomi.

På RENergi-webinaret får vi et innblikk i mulighetene som ligger innenfor fornybar energi og industri, og potensialet for verdi- og jobbskaping. 

Webinaret ledes av Tone Grindland (Regiondirektør NHO Rogaland) og Eirin Sund (Regionleder LO Rogaland)

De får besøk av:
Ordfører Sigmund Lier
Statnett v/Henrik Glette, kommunikasjonsdirektør
Haugaland Næringspark v/daglig leder Tiril Fjeld
Equinor Kårstø v/Olav Bådsvik fabrikksjef på Kårstø-terminalen
Hydrogen Solution AS (HYDS) v/Tor Henrik Hagen
Deep Wind Offshore v CEO, Knut Vassbotn 
Stortingskandidater fra hele regionen

Tysvær-ordfører Sigmund Lier vil snakke om hvorfor det er viktig at alle får kunnskap om de store prosjektene som er under utvikling i vår region og hva det har å si for fremtiden til Haugalandet med hensyn til arbeidsplasser, ny industri og det grønne skifte. 

Kommunikasjonsdirektør i Statnett, Henrik Glette fra Sveio, skal snakke om hvordan ren energi er den viktigste nøkkelen for å bevare eksisterende industri – og for å utvikle ny. Ren energi er en forutsetning for å kutte utslipp. All industri står overfor en elektrifiseringsperiode. Det er en mangelvare i hele landet på nok e-kraft, og en kø av initiativ og regioner som har behov for ny fornybar kraft.

Haugalandet har vært smertelig klar over dette lenge, og en rapport viser et enda større kraftbehov enn det som lå inne i eksisterende planer. Dette førte til at Statnett satte i gang prosessen med å søke om ny 420 KV- linje som skal ende i en transformatorstasjon på Gismarvik i Haugland Næringspark. Denne skal forsyne kraft til hele regionen, og i RENergi-webinaret gir Glette oss status på denne prosessen.

Daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjell, er en av de aktørene som har inngått utredningsavtale med Statnett, og som Norges største lokasjon med regulerte inrdustriområder er Haugaland Næringspark et naturlig sted for de nye grønne arbeidsplassene. Fjeld vil fortelle om hvilke muligheter ren energi til næringsparken vil gi for hele regionen, og hva som må til for å lykkes med store renergi-etableringer.

Olav Bådsvik er ny leder på prosessanlegget på Kårstø, en av de viktigste arbeidsplassene på Haugalandet. Han vil fortelle om hvordan de ser på fremtidsutsiktene, og hvordan Equinors overordnede klimaambisjoner passer med driften av Kårstø-anlegget.

Hydrogen Solution AS (HYDS) v/Tor Henrik Hagen vil prate om satsingen på hydrogen. Å bevare eksisterende arbeidsplasser er viktig, samtidig som vi må skape nye. Sammen med batteri, pekes det nemlig nå også på hydrogen og havvind som de fremtidsnæringer med størst potensiale for verdiskaping og arbeidsplasser. 

Knut Vassbotn er administrerende direktør i Deep Wind Offshore. Den globale havvinduindustrien har seilt opp som et svært viktig marked med hensyn til overgangen til fornybar energi. Dette markedet har et stort potensial for leverandørindustrien på Haugalandet og Norge for øvrig. Vi har alle forutsetninger for å ta en posisjon innen flytende havvind, men Vassbotn vil snakke om hvor viktig det er å komme raskt i gang.

Webinaret avsluttes med en tverrpolitisk panelsamtale om hvilke muligheter som ligger i ren energi på Haugalandet.

Til slutt vil følgende lokale Stortingskandidater møtes til panelsamtale:
Terje Halleland (FrP), Liv Kari Eskeland (H), May-Britt Vihovde (V), Marte Eide Klovning (AP), Alf Magne Grindhaug (KrF), Tor Inge Eidesen (SP).